Hos oss får du innsikten om

  • Kundenes tilfredshet og lojalitet
  • Medarbeiderens engasjement og opplevelse
  • Ledergruppens enstemmighet og effektivitet

EPSI Rating

Vårt oppdrag er å hjelpe bedrifter til å yte bedre. Det gjør vi ved å fordype oss i
kundenes, medarbeidernes og ledelsens meninger om virksomheten. Vi er overbevist
om at godt utviklede relasjoner med kunder, ansatte og andre interessenter skaper
vellykkede organisasjoner med sterke resultater. Vi i EPSI ønsker å bidra til at bedrifter
og organisasjoner tilegner seg nyttig kundeinnsikt og via dette utvikler kunderelasjonen.
Dette gjør vi gjennom å fordype oss i hva som gjør deres og andres kunder fornøyd.

Les mer om EPSI Rating

EPSI Rating Insights

    Revisjon og regnskap 2019

    Les det seneste

    Bemanning 2019

    Les det seneste

    Persontransport 2019

    Les det seneste

    Våre tjenester

    Kundeundersøkelser

    Kundetilfredshet er viktig for enhver organisasjon som ønsker vekst. Godt fornøyde kunder er ikke bare lettere å holde på, men vil også være mer tilbøyelig til å kjøpe andre produkter og tjenester. EPSI Rating har lang erfaring i både det å gjennomføre kundeundersøkelser av høy kvalitet og i å lage tilstandsrapporter som gir verdifull innsikt i hvor styrkene og eventuelle svakhetene er. EPSI Rating har en egen analysemodell som både måler kundetilfredsheten og som viser hva som gjør kundene fornøyde og lojale. Slike studier er nyttige i forbedringsprosjekter og i arbeidet med vekststrategier.

    • Kundetilfredshet
    • Konkurranseanalyse
    • Gjenkjøpsgrad
    Les mer om kundeundersøkelse »

    Medarbeiderundersøkelser

    De ansatte utgjør den største ressursen med tanke på å levere en god kundeopplevelse. Undersøk den interne innstillingen i bedriften, og bruk de ansatte som ambassadører. EPSI Ratings medarbeiderundersøkelser gir et innblikk i hvordan dere kan skape en vellykket og fremgangsrik virksomhet internt.

    Les mer om medarbeiderundersøkelse

    Ledelseindeks

    Management Index er en undersøkelse av ledelsens effektivitet, en temperaturmåler som setter ord på hvordan bedriften presterer. Målet med undersøkelsen er å samle de interne meningene om virksomheten og skape en felles oppfatning om hvordan bedriften bør drives basert på dette.

    Les mer om ledelseindeks

    Kundereferanse

    Har du blitt kontaktet av oss?

    Det er fordi vi er interessert i din mening om en spesifikk bedrift eller organisasjon.
    EPSI Rating gjør det mulig for deg å fortelle om din kundeopplevelse ved at du
    deler dine erfaringer med oss.

    Hvorfor skal jeg delta i en undersøkelse?

    Vil du vite mer?

    Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss