Entries by Anastasiia Prytulenko

Nordmenn er fornøyde med krisehåndteringen, men vi er langt mindre tilfredse enn danskene.

Det finnes forskjeller mellom de nordiske landene i forhold til hvordan koronakrisen er håndtert. Danmark var først ute med å innføre inngripende tiltak for å stanse koronaviruset, mens Sverige har vært mer liberale i deres smitteverntiltak. I lys av dette så har EPSI Rating Group spurt innbyggerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige om hvor tilfredse de er med krisehåndteringen så langt. Studien viser at det er danskene som er klart mest fornøyde.