Bransjestudier

EPSI Rating måler kundetilfredshet innen ulike bransjer. Det har vi gjort i Norge siden 2002. Hver bransjestudie gir kunnskap om hvordan kundene opplever en leverandør og gir deg viktig informasjon med tanke på videre utvikling av egen merkevare, virksomheten eller tjenestene deres. EPSI Rating gjennomfører rundt 300 000 kundeintervjuer hvert år. Resultatene av undersøkelsene samles i bransjerapporter, og de viktigste resultatene blir alltid offentliggjort.

Hva er resultatet av en bransjestudie?

Bransjestudier gir kunnskap om kundenes mening om bedriften samt hvordan virksomheten ligger an i forhold til bransjen generelt, og eventuelt i forhold til de mest vellykkede aktørene i andre bransjer.

Alle tallene presenteres i en bransjerapport. Her finnes:

  • detaljerte resultater på bransje- og leverandørnivå inkl. åpne kommentarer.
  • Visuell driveranalyse: hva driver kundetilfredshet og lojalitet i organisasjonen og hos konkurrentene.
  • Hva er viktig og hva bør de ulike leverandørene fokusere på.

Med kontinuerlige årsrapporter kan man metodisk jobbe med og forbedre forholdet til kundene.

Hva er retningslinjene for bruk av medaljen?

  • Medaljen gis til selskapet som kommer best ut i EPSI Rating sin måling. Bare den beste i sin bransje/segment kan benytte medaljen.
  • I tilfeller der samlegruppen av andre leverandører skårer best så lages det ikke en medalje.
  • Det må oppgis hvor mange bedrifter fra bransjen som er blitt målt i den aktuelle studien.
  • Det må refereres til EPSI, det vil si at det står at dette er ifølge en studie fra EPSI Rating.

Finnes ikke bransjen eller virksomheten din i våre undersøkelser?

De bransjene og virksomhetene som vi undersøker årlig er et utvalg basert på relevans og etterspørsel. Kontakt Fredrik Høst hos EPSI Rating dersom du ikke finner bransjen din eller du ønsker at bedriften din skal være en del av bransjestudien.

 

Fredrik Høst
Daglig leder
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss