Om EPSI Rating

EPSI Rating hjelper bedrifter til å yte bedre

Vårt oppdrag er å hjelpe bedrifter til å yte bedre. Det gjør vi ved å fordype oss i kundenes, medarbeidernes og ledelsens meninger om virksomheten. Vi er overbevist om at godt utviklede relasjoner med kunder, ansatte og andre interessenter skaper vellykkede organisasjoner med sterke resultater. Vi i EPSI ønsker å bidra til at bedrifter og organisasjoner tilegner seg nyttig kundeinnsikt og via dette utvikler kunderelasjonen. Dette gjør vi gjennom å fordype oss i hva som gjør deres og andres kunder fornøyd.

Vi har, i samarbeid med Handelshøyskolen i Stockholm, studert sammenhengen mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og bedrifters lønnsomhet siden 1989. Vi har fulgt utviklingen både hos etablerte aktører og nykommere. I over tjuefem år har vi hjulpet bedrifter og organisasjoner med å bli mer konkurransedyktige ved å legge økt vekt på kundenes tilbakemeldinger. I tillegg til undersøkelsene vi gjennomfører, driver vi også forskning i samarbeid med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), Chalmers, Handelshøyskolen i Stockholm og Karolinska Institutet.

Vi styrker bedriftens konkurranseevne

Uansett hvor flinke man er til å skape gode kundeopplevelser så vil vi hevde at enhver organisasjon alltid kan bli bedre. Gjennom å ta kunden på alvor, og å lytte til deres tilbakemeldinger så kan vi få synliggjort forbedringsområder.

Våre undersøkelser av kundetilfredshet bidrar med innsikt og kunnskap om organisasjonens ikke-finansielle nøkkeltall. Denne innsikten er viktig innspill både til det operasjonelle og til det strategiske arbeide i din organisasjon. Vi bidrar med å få kvantitative og sammenlignbare tall på typiske kvalitative områder som bl.a. kundetilfredshet og lojalitet.

Våre rapporter gir detaljert kunnskap om hvilken posisjon din bedrift har i forhold til de andre aktørene i bransjen. Vi bruker en solid, vitenskapelig og nøye utprøvd metode for å kunne levere verdifull innsikt og kunnskap om organisasjoners ikke-finansielle nøkkeltall.

 

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss