Om oss

Vår målsetning

Vi er overbevist om at godt utviklede relasjoner med kunder, ansatte og andre interessenter skaper vellykkede organisasjoner med sterke resultater. Vi i EPSI ønsker å bidra til at bedrifter og organisasjoner tilegner seg nyttig kundeinnsikt og via dette utvikler kunderelasjonen. Dette gjør vi gjennom å fordype oss i hva som gjør deres og andres kunder fornøyd. Siden 1989 har vi i sammarbeid med Handelshøgskolen i Stockholm studert sammenhengen mellom fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere og bedriftenes lønnsomhet. Vi har fulgt mange bedrifter opp gjennom denne perioden,- både etablerte aktører og nye markedsinitativ. Vi har over lang tid bidratt med å sette fokus på kunden, og gjennom å benytte kundenes tilbakemeldninger som et mål for kvalitet så har vi bidratt til at selskaper og organisasjoner har styrket konkurransekraften.

 

Vi styrker deres konkurransedyktighet

Uansett hvor flinke man er til å skape gode kundeopplevelser så vil vi hevde at enhver organisasjon alltid kan bli bedre. Gjennom å ta kunden på alvor, og å lytte til deres tilbakemeldinger så kan vi få synliggjort forbedringsområder.

Våre undersøkelser av kundetilfredshet bidrar med innsikt og kunnskap om organisasjonens ikke-finansielle nøkkeltall. Denne innsikten er viktig innspill både til det operasjonelle og til det strategiske arbeide i din organisasjon. Vi bidrar med å få kvantitative og sammenlignbare tall på typiske kvalitative områder som bl.a. kundetilfredshet og lojalitet.

Våre rapporter gir detaljert kunnskap om hvilken posisjon din bedrift har i forhold til de andre aktørene i bransjen. Vi bruker en solid, vitenskapelig og nøye utprøvd metode for å kunne levere verdifull innsikt og kunnskap om organisasjoners ikke-finansielle nøkkeltall.

 

Bransjestudier

For å vurdere hvor god kundeopplevelsen med din bedrift faktisk er, eller om man ambisjoner om å ha de mest tilfredse kundene (eller medarbeiderne) i en bransje, så må resultatene sees i forhold til konkurrentenes prestasjoner. EPSI Rating utvikler solide bransjeundersøkelser innen kundetilfredshet.  Våre bransjeundersøkelser er relevante og etterspurt fordi vi kan svare på hvordan kunderelasjonen i din organisasjon står seg i forhold til de andre aktørene i den samme bransjen. Gjennom rapporter fra oss kan dere metodisk jobbe med kunderelasjonen og forbedre forholdet til deres kunder.

  • Pågående undersøkelser

EPSI Rating Norway | Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo | Telefon 48 86 76 01 | firstname.lastname@epsi-norway.org