Bedrifters tilfredshet med ulike tjenester, våren 2018

2018.06.04

EPSI Rating har i løpet av våren målt norske bedrifters tilfredshet med en rekke ulike tjenester. Ser man studien under ett, så forteller den at brorparten av bedriftene er godt fornøyde med kvaliteten på tjenestene som leveres, og at servicen er god.

Men det er forskjeller mellom de ulike bransjene.

  • Advokatselskapene kommer best ut, og bedriftene opplever at kvaliteten på det arbeidet som gjøres er svært god.
  • Videre så er det interessant å se at reisebyråene får svært gode tilbakemeldinger fra sine bedriftskunder. Stikkord her er enkelhet i kombinasjon med god service. Berg-Hansen får for eksempel svært gode skussmål.
  • Revisjonsselskapene og regnskapsbyråene skårer også høyt, noe som bekrefter resultater fra tidligere EPSI målinger. Deloitte kommer best ut blant de store byråene. Se egen rapport for flere resultater.

 

  • Konsulentbransjen havner på 72, og har med det en tilfredshet på det jevne. Teknisk rådgivning får bedre tilbakemelding enn hva IT-konsulenter og management konsulenter får.
  • Rekrutteringsselskapene ligger stabilt høyt, mens bemanningsbyråene går noe tilbake fra i fjor. Se egen rapport for flere resultater.

Klageandelen sier en hel del om kvaliteten på tjenesten. Andelen varierer en hel del mellom de ulike områdene. Bemanning- og rekrutteringsbransjen har flest klager, men er også suverent best på å håndtere klagene. Bedriftene klager i liten grad på sine advokater, og har også lite å utsette på sine revisorer.

Det er totalt gjennomført ca 1.500 intervjuer per telefon av bedrifter rundt om i Norge. Alle resultater presenteres på en skala fra 0 – 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens en kundetilfredshet under 60 er å anse som dårlig.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss