Eiendomsmeglerbransjen 2016

2016.12.19

Eiendomsmeglerbransjen 2016

EPSI har i løpet av høsten gjennomført en kundetilfredshetsstudie av eiendomsmeglerbransjen. Studien viser at kundetilfredsheten har steget noe sammenlignet med tidligere målinger. Om man sammenligner resultatet med resultatene fra andre bransjer som er målt av EPSI Rating, så presterer eiendomsmeglerbransjen på nivå med mobilselskapene og forsikringsselskapene, og noe bedre enn bankene i Norge.

En tilsvarende studie er gjennomført i Sverige, og den viser at Medelsvensson har blitt mindre og mindre tilfredse med sine eiendomsmeglerkjeder over de siste par årene. Et kortfattet sammendrag av den svenske studien finnes her.

Om studien

Intervjuene ble gjennomført fra 15. november til 22. november blant nordmenn som har solgt en eiendom via en eiendomsmegler i løpet av det siste året. Intervjuarbeidet er utført av Norstat AS. Det er gjennomført totalt 200 intervjuer. Utvalget er trukket fra databasen til Bisnode, og respondentene er i alderen 18 til 79 år.

Spørsmålene som er spurt besvares i all hovedsak på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd / ikke enig” og 10 betyr “svært fornøyd / helt enig”, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser kundene at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. En indeksverdi over 75 tilsier en høy tilfredshet.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss