Handelopplevelse i Norge

2018.08.20

Nordmenn som har handlet på nett og i butikk er mest tilfreds med netthandel

EPSI Rating har i løpet av våren målt norske kunder sin tilfredshet med handelopplevelsen av varer på nett og i butikk. Studien omfatter produktkategoriene klær/sko, sportsartikler, bøker, dagligvarer og elektronikk.  Målgruppen for studien er personer som i løpet av det siste året har handlet varer innen de ovennevnte kategoriene både på nett og i en fysisk butikk.

Samlet sett viser studien at handelopplevelsen jevnt over er god. I sum så avdekker studien ingen markante forskjeller mellom handelopplevelsen på nett kontra det å handle i en fysisk butikk. De spurte er særlig godt tilfreds med å handel bøker, uansett om det er på nett eller i en fysisk butikk. Opplevelsen med å handle klær og sko er også god, og disse to produktkategoriene skårer totalt sett meget godt i begge kanaler.

Dagligvarer er den produktkategorien hvor de spurte er minst tilfreds med handelopplevelsen. Respondentene, som både har kjøpt dagligvarer på nett og i butikk, forteller at de er mest tilfreds med handelopplevelsen på nett.

Netthandel

Netthandelopplevelsen totalt sett for de fem kategoriene får en skår på 74,5 noe som er en god tilbakemelding.  Halvparten av de spurte er svært godt fornøyde med handelopplevelsen på nett. Det er allikevel signifikante forskjeller mellom de ulike kategoriene. Handelopplevelsen med bøker på nett gir den beste handelopplevelsen blant de målte kategoriene, mens dagligvarer på nett kommer dårligst ut.

Videre så er det verdt å nevne at det er personer i alderen 35 – 55 som er desidert mest tilfredse med handelopplevelsen på nett, og at kvinner opplever handelopplevelsen som noe bedre enn hva menn gjør.

Butikkhandel

Den gjennomsnittlige handelopplevelsen i butikk er også god, og det å handle klær/sko samt bøker skiller seg ut med særdeles gode tilbakemeldinger. Det er verdt å notere seg at klær/sko er den eneste kategorien som får en bedre score med handel i butikk i forhold til netthandel.

I den andre enden av skalaen finner vi sportsartikler og dagligvarehandel. Resultatet på henholdsvis 70,5 og 67,2 er langt ifra dårlig, men vitner om det å handle denne typen artikler i butikk ikke skaper den helt store begeistringen.

Som for netthandel så er det menn som er minst tilfreds med handelopplevelsen i butikk.

Menn er mer tilfreds med handelopplevelsen av sportsartikler i forhold til kvinner i butikk, mens kvinner er mest fornøyde med handelopplevelsen i dagligvare.

Hva foretrekkes – nett eller butikk?

Studien viser at der er mange som ikke har konkludert i forhold til hva de foretrekker. Kundene i alle bransjer er usikre på hvilken kanal de skal benytte neste gang de skal handle. Samlet sett så er godt over hver tredje person usikker. Videre så er det tydelig at menn er mer usikre enn kvinner, og at kvinner i større grad enn menn foretrekker å handle i en fysisk butikk.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss