Revisjon og regnskap 2018

2018.05.31

Fortsatt høy tilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 77 er et meget godt resultat og «all-time high». En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige (klikk her for resultater), og om vi ser disse studiene opp mot hverandre så er det tydelig at norske bedrifter er mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er.

Deloitte i tet

Også i år er det de små og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene. De store revisjonsselskapene får også gode resultater, men ligger signifikant lavere enn de små og mellomstore byråene. Blant de store revisjonsselskapene så er det Deloitte som denne gangen får den beste tilbakemeldingen, men forskjellen mellom topp og bunn er relativt liten. Deloitte er ifølge kundene særdeles dyktige på å møte forventningene, og er dessuten selskapet med færrest klager. EY kan vise til best fremgang, mens KPMG faller tilbake.

Regnskapsførerne får også tommel opp

Vi har også målt regnskapsbyråene i en årrekke. Tidligere målinger har vist at bedriftene jevnt over er meget godt tilfredse med denne typen tjenester. Det er de små bedriftene som er mest fornøyde med tjenestene. Regnskapsbyråene mottar noen flere klager en revisjonsselskapene. Drøyt hver fjerde bedrift oppgir at de har klaget til sin regnskapsfører ila det siste året.

Regnskap og revisjon sammenlignet med andre tjenesteområder i bedriftsmarkedet

Sett i en større sammenheng så presterer revisorene og regnskapsførerne meget godt. Dog så får reisebyråene og ikke minst advokatene enda bedre tilbakemeldinger fra sine kunder.

Om studien

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 10. april til 22. mai. Totalt er det gjennomført 700 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. I revisjonsstudien så kan man si at forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss