Skadeforsikring PM Norge 2017 i tall

2017.11.20

EPSI målingen de siste par årene har vist at kundene som har hatt en skade er mer tilfredse med forsikringsselskapene enn de som ikke har hatt det. Analysen viser videre at den gode erfaringen med skadeoppgjøret «sitter i» i flere år.

Studien viser videre at det er flest skader på kjøretøy, men det er også en del skadesaker som dreier seg om reise og bolig. Opplevelsen med skadeoppgjøret varierer i forhold til type skade. Denne målingen viser at skadeoppgjør som omhandler bolig skårer lavest, mens forsikringssaker som omhandler husdyr skårer høyest.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss