Kan bilmekanikere lære noe av frisører?

2018.06.14

EPSI Rating har i løpet av våren intervjuet nordmenn i forhold til deres tilfredshet med frisører, håndverkere, bilverksteder og taxi. Målingen viser at folk flest er godt fornøyde med disse tjenestene, men at frisørene skiller seg særlig godt ut. En kundetilfredshetskår på 83 er særdeles høyt, og vitner om at frisørene er gode på å møte sine kunders ønsker og behov.

I likhet med tannleger, som også får meget gode tilbakemeldinger i målinger gjennomført at EPSI, så er frisørene utvilsomt tett på sine kunder. Frisørene er nok godt klare over at en meget fornøyd kunde i de aller fleste tilfeller kommer tilbake, og i stor grad er tilbøyelig til å anbefale frisøren til andre. Byttebarrieren er lav og det er klart at om man er misfornøyd med frisøren, så er veien kort til at man finner seg en ny frisør. Det er derfor viktig å skape en best mulig opplevelse rundt det å gi hårklipp. Analysen viser at tilfredsheten er høy i alle aldersgrupper, men at det er kvinner som i størst grad uttrykker begeistring overfor frisøren.

Videre så er det mange håndverkerne som kan klappe seg selv på skulderen. Selv om det i følge forbrukerrådet er en hel del klager på håndverkertjenester, så er nordmenn flest godt tilfredse. Også her er det få forskjeller mellom menn og kvinner og mellom aldersgruppene, men de er ikke så markante.

Nordmenn er også jevnt over godt tilfredse med de taxitjenestene de bruker. Også her er det kvinner som er mest fornøyde, og analysen viser at den eldre delen av befolkningen er mest tilfreds.

Det er bilverkstedene som får den svakeste tilbakemeldingen i denne målingen, men en KTI på 73,6 er absolutt en godkjent tilbakemelding. Analysen viser at menn er vesentlig mindre tilfredse med denne typen tjenester enn hva kvinner er.

Det er totalt gjennomført ca 500 intervjuer per telefon av bedrifter rundt om i Norge. Alle resultater presenteres på en skala fra 0 – 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens en kundetilfredshet under 60 er å anse som dårlig.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss