Våre tjenester

Kundestudie – Hvordan kan din organisasjon styrke kunderelasjonen?

  • Vi gjennomfører undersøkelser som gir din organisasjon fakta i forhold styrker og eventuelle svakheter i kundeopplevelsen.
  • Vi måler en rekke ulike bransjer og gir innsikt i forhold til hvordan din organisasjon presterer i forhold til konkurrentene. Vi kan også trekke paraleller til andre bransjer og hente frem innsikt i forhold til hvordan andre fremgangsrike organisasjoner presterer.
  • Statistikk og analyse skal resultere i innsikt, og derfor så er vi også tydelige på hvilke områder som fra kundens ståsted bidrar til en bedre kundeopplevelse.
  • Våre målinger er uanhengige, og vi henter frem et objektivt bilde på kundetilfredsheten. Vi står fullt og helt for gjennomføringen av prosjektet via våre partnere for datainnsmaling.

Våre kundeundersøkelser gir i utgangspunktet en forståelse av hva som gjør deres kunder fornøyde og lojale. Det som gjør deres kunder fornøyd, eller muliggens misfornøyd, er et godt utgangspunktet i forbedringsarbeidet.

Vi benytter oss av en akademisk tilnærming basert på mer enn 25 års forskning i samarbeid med Handelshøgskolen i Stockholm.Vi leverer både statistikk og innsikt om hvordan dine kunder opplever din bedrift. For oss er det særdeles viktig å være uavhengige i gjennomføringen av kundeundersøkelser.

  • Pågående undersøkelser

EPSI Rating Norway | Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo | Telefon 48 86 76 01 | firstname.lastname@epsi-norway.org