Kundestudie

Hvordan kan din organisasjon bli mer fremgangsrik?

  • Vi gjennomfører undersøkelser og analyser som gir din organisasjon et faktabasert grunnlag for å bygge gode kundeopplevelser og sterke kunderelasjoner.
  • Vi analyserer bransjer og gir deg og din organisasjon kunnskap om deres prestasjon i forhold til konkurrentene.
  • Vi kan trekke paraleller til andre bransjer og hente frem relevant insikt i forhold til andre fremgangsrike organisasjoner.
  •  Statistikk og analyse skal resultere i innsikt, derfor så er vi tydelige på hvilke områder som fra kundens ståsted bidrar til en bedre kundeopplevelse.

Våre målinger er uanhengige, og vi henter frem et objektivt bilde på kundetilfredsheten. Vi står fullt og helt for gjennomføringen av prosjektet via våre partnere for datainnsmaling.

Våre kundeundersøkelser gir i utgangspunktet en forståelse av hva som gjør deres kunder fornøyde og lojale. Det som gjør deres kunder fornøyd, eller muliggens misfornøyd, er det beste utgangspunktet i et forbedringsarbeid fremover.

Vi benytter oss av en akademisk tilnærming basert på mer enn 25 års forskning i samarbeid med Handelshøgskolen i Stockholm. Vi leverer både statistikk og innsikt om hvordan dine kunder opplever din bedrift. For oss er det særdeles viktig å være uavhengige i gjennomføringen av kundeundersøkelser.

  • Pågående undersøkelser

EPSI Rating Norway | Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo | Telefon 48 86 76 01 | firstname.lastname@epsi-norway.org