Medarbeiderstudie

Har du engasjerte medarbeidere?

  • Våre medarbeiderundersøkelser løfter frem stemmen til den enkelte medarbeider.
  • Undersøk den interne holdning i selskapet og anvend medarbeiderne som ambassadører for å nå ut eksternt og få positive ringvirkninger.

Medarbeiderne er, sammen med kundene, selskapets viktigste ressurser, og vi i EPSI Rating kan bidra til å hente frem innsikt om hvordan medarbeiderne i din organisasjon opplever sin arbeidsplass.

 

  • Pågående undersøkelser

EPSI Rating Norway | Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo | Telefon 48 86 76 01 | firstname.lastname@epsi-norway.org