Kundeundersøkelser

– Hvordan vet dere om kundene deres er fornøyde?

Det er viktig å fange kundeopplevelsen og få forståelse for hvordan kundene deres oppfører seg som forbrukere. EPSI Rating gjør studier som viser hva som gjør kundene fornøyde og lojale. Det som gjør kundene fornøyde, eller muligens misfornøyde, er et nyttig utgangspunkt for forbedringsprosjekter og forretningsstrategier.

EPSI Rating leverer et grunnlag for virksomhetens videre strategier

  • Få faktabasert informasjon for å bygge sterkere kundeforhold. EPSI Rating gjennomfører undersøkelser og analyser som resulterer i informasjon om hvilke områder som det er viktige for bedriften å jobbe med.
  • Få et realistisk kundeperspektiv. Ettersom EPSI Rating utfører alle undersøkelser fra et uavhengig ståsted i forhold til de bedriftene og organisasjonene vi evaluerer, blir ikke resultatene påvirket av ulike interesser.
  • EPSI Rating informerer bedriften om hva som kjennetegner vellykkede bedrifter i ulike bransjer

Studiene våre, både bransjestudier og spesifikke undersøkelser, gir kunnskap om:

  • Motivasjon – Hvordan vet dere hva som er viktig for kundene deres? Analysen fra EPSI Rating bygger på avanserte statistiske metoder som gir dere viktige kunnskap om hva kunden ønsker.
  • Gjenkjøpsgrad – Hvor sannsynlig er det at kundene også er kunde om ett år.
  • Anbefaling – Er det slik at kundene vil anbefale bedriften til sine bekjente? EPSI Rating analyserer og sammenligner bedriften eller organisasjonen i forhold til bransjen.
  • Kundeaktiviteter – Kunder er aktive, de ringer, kjøper, kommenterer, klager, roser og bytter leverandør. Mange av kundeaktivitetene kan kartlegges i en kundereise.
  • Churn 2.0 – En standard som måler hvor ofte kunder bytter leverandør, og vi ser store forandringer i kundeadferden. De siste undersøkelsene våre viser at kunder vanligvis ikke lenger bytter leverandør, men heller bruker flere. Ideen om bytte må derfor til en viss grad omdefineres. Hvordan kan dere får kundene til å forbli trofaste mot bedriften?
  • Konkret eksempel – Hva gjør de mest vellykkede bedriftene? EPSI Rating undersøker nesten 500 bedrifter i Norden der noen har hatt mer suksess enn andre med tanke på kundeopplevelser. Vi kan definere hvilke ingredienser som er nødvendig for å skape fornøyde kunder.
  • Holdningssegmentering/ atferdsmønster – Digitalisering har hvisket ut landegrenser, og tidligere segmenteringsmodeller som var basert på demografiske faktorer er derfor ikke lenger like effektive. Å dele kundene inn i unike grupper, der hver gruppe er beskrevet ut ifra hva som gjør dem fornøyde, lojale og tilbøyelige til å handle, er derfor mer relevant. Tydelige grupperinger gjør det enklere å tilpasse både tjeneste- og produktlevering. EPSI Rating kan hjelpe bedriften med å dele inn i grupper basert på holdninger/atferdsmønstre.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss