• De bankene som kommer best ut har kunder som opplever at deres bank ikke er som alle andre.

    kundetilfredshet bank
  • kundetilfredshet bank

Kundetilfredshet Bank

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten i den norske bankbransjen årlig siden 2003. Vi har siden 2003 intervjuet tusenvis av bank kunder (både privat og bedrift) rundt om i landet for å få vite hva de mener om sine banker. Intervjuene gjennomføres hvert år i løpet av august og september, mens tallene presenteres i overgangen september/oktober.

Resultater fra undersøkelsen høsten 2020

Bankbransjen er i stadig endring, og den pågående korona-krisen har på sett og vis bare økt endringstakten. Det er færre fysiske kundemøter, andelen som bruker mobilbank fortsetter å stige, og flere må ta ansvar for å styre sin egen bankhverdag og selv ta finansielle beslutninger. Hvilken effekt har så dette hatt på kundetilfredsheten? Les vårt sammendrag nedenfor for flere detaljer.

Om studien 2020: Kundetilfredshet bank

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 4. august til 9. september. Totalt er det gjennomført 2 373 intervjuer av privatkunder i alderen 16 – 79 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført 1 365 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Respondenten blir bedt om å vurdere sin/deres hovedbank. Navnet på hovedbanken registreres sammen med alle andre svar.

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Historikk

Se gjerne den historiske utviklingen i kundetilfredshet bank i dokumentet under.