• Godt internett er viktig for både næringslivet og for folk flest.

Kundetilfredshet bredbånd

EPSI Norge har målt kundetilfredsheten med internett leverandørene helt siden 2007. Måten vi bruker bredbåndet har endret seg kraftig de siste årene, og kundene forventer mer og mer av sine leverandører.

RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2020

Digital kommunikasjon er blitt en helt essensiell del av livene våre, både hjemme og på jobb. Pandemien har gjort hjemmekontor til en naturlig del av hverdagen for mange av oss. Nye bruksmønstre har oppstått, og dette stiller nye krav og forventninger til internettleverandørene. Vi er nå, mer enn noen gang før, avhengige av god kvalitet på bredbåndet. Les hele rapporten nedenunder.

Om bredbåndstudien 2020

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden fra 24. august til 19. oktober. Totalt er det gjennomført 1888 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 79 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført 1198 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Historikk

Se gjerne den historiske utviklingen i kundetilfredshet nedeunder.