• Både privatkunder og bedrifter har høy tillit til sine forsikringsleverandører.

Kundetilfredshet Forsikring

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten med forsikringsselskapene helt siden 2004. Tusenvis av forsikringskunder (både privat og bedrift) blir intervjuet i løpet av september og oktober måned. EPSI intervjuer både kunder som har hatt en skadesak det siste året, og kunder som ikke har hatt det. Resultatene fra studien presenteres i starten på november.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN HØSTEN 2020

En ny og omfattende måling av forsikringsselskapene i Norge er blitt gjennomført. Dette er den 17. i rekken, og baserer seg på dybdeintervjuer med over 3200 personer og bedrifter i Norge. Årets måling viser at kundetilfredsheten i privatmarkedet holder seg stabilt, mens bedriftsmarkedet faller ytterligere fra i fjor. I begge segmenter viser studien tydelige effekter av koronakrisen. 2020 har vært et annerledes år, også for forsikringsbransjen. Les hvordan i rapporten nedenfor.

Om forsikringsstudien 2020

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden fra 13. august til 3. november. Totalt er det gjennomført 1995 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 79 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført 1254 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Historiske tall

Ta gjerne en titt på utviklingen i kundetilfredshet over tid per selskap nedenfor.