Helsetjenestene

   Flest folk er godt tilfreds med helsetjenestene i Norge. Igjen er det tannleger som oppnår det beste resultatet, tett etterfulgt av optikere og fastleger. Fysioterapeuter og kiropraktorer får også gode tilbakemeldinger, men ligger litt bak de andre.

   RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2018

   Tannlegene skårer særlig høyt når det gjelder kvalitet på undersøkelse/behandling, samt personalets kompetanse. Videre viser studien at tannlegene er flinke til å lytte til pasientene og holde pasientene godt informert om behandlingen. Dette medfører naturlig nok til høy tilfredshet og lojalitet.

   Optikere får også god tilbakemelding fra sine kunder. Optikerne er helt på høyde med tannlegene når det gjelder kvalitet på undersøkelse/behandling og personalets kompetanse, men får en litt lavere skår bl.a. på dette med informasjon i og rundt undersøkelsen. Derimot får optikerne veldig god tilbakemelding på tilgjengelighet (enkelt å få time).

   Tommel opp når det gjelder kompetanse

   Nordmenn er også tilfredse med sin fastlege. Årets måling viser at fastlegene forbedret sitt resultat siden den forrige målingen (2016) og kan vise til en fin fremgang helt siden den første målingen ble gjennomført i Norge (2011). Også fastlegene er flinke til å lytte til pasientene og holde de godt informert i forbindelse med undersøkelse/behandling, men får en lavere skår når til gjelder tilgjengelighet i forhold til de andre helsetjenestene.

   Til tross for en god tilbakemelding, så har kiropraktorer og fysioterapeuter et lite stykke opp til tannleger og optikere når det gjelder pasientopplevelsen. Både kiropraktorer og fysioterapeuter får tommel opp når det gjelder kompetanse og evne til å lytte til pasientene, men resultatet av selve behandlingen oppleves ikke fullt så tilfredsstillende sammenlignet med hva tilfellet er for tannlegene, optikerne og fastlegene.

   Tannlege: 82,2
   Optiker: 81,1
   Fastlege: 79,7
   Kiropraktor: 75,1
   Fysioterapeut: 74,6

   Om studien

   Feltarbeidet er gjort av Cavere i perioden fra 17. august til 14. september. Totalt er det gjennomført ca 800 telefonintervjuer av nordmenn i alderen 18 – 79 år.

   Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene/brukerne til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si at forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

   Vil du vite mer?

   Ta kontakt med
   Fredrik Høst
   +47 48 86 76 01
   fredrik.host@epsi-norway.org

   LES DET SENESTE

   Les gjerne våre sammendrag
   om de siste kundeundersøkelsene
   i helsetjenestene.