• Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og vi ligger an til å bli det første landet i verden hvor alt nysalg av biler er elbiler.

Kundetilfredshet ladeoperatører

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og vi ligger an til å bli det første landet i verden hvor alt nysalg av biler er elbiler. For at dette skal bli en vellykket transformasjon, kreves det gode ladeløsninger og tilstrekkelig med ladepunkter for elbiler rundt om i landet. Ladeselskapene må bygge ut sitt ladenettverk, og utvikle gode produkter og tjenester som kundene ønsker å bruke. Hvem synes kundene er den beste ladeoperatøren?

Resultater fra undersøkelsen høsten 2023

Dette er den tredje målingen EPSI gjennomfører av ladeoperatørene, og resultatene viser at norske ladekunder i snitt er mindre fornøyde enn hva tilfellet var i 2022 og i 2021, og at tilfredsheten er på nivå med hva den er i Sverige og Finland.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn blant ladeoperatørene 2023
  • Rangering av alle ladeoperatørene EPSI har målt i løpet av 2023

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

Tesla Supercharger er kundenes favoritt

Norge er et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark. For at transformasjonen til en elektrisk bilpark skal være smidig og vellykket, er det viktig at norske elbilister har tilgang på gode ladeløsninger og et godt ladenettverk langs norske veier. EPSI har i den sammenheng gjort en ny måling av elbilistenes kundeopplevelse med ladeoperatørene i Norge. Studien viser at ladeopplevelsen er blitt dårligere over det siste året, og at Tesla nok en gang får den beste tilbakemeldingen.

EPSI i løpet av høsten intervjuet drøyt 1000 personer rundt om i Norge som har ladet elbil på en hurtigladestasjon i løpet av det siste året. Målingen tar for seg de største ladeoperatørene i markedet, og resultatene avdekker at ladeopplevelsen er blitt dårligere over det siste året. 

Flere forbedringsområder

Til tross for ladenettverket utvikles videre og at antallet offentlig tilgjengelige ladepunkter fortsetter å stige, er det en del forbedringsområder som ladekundene mener operatørene må ta tak i.  

– Vi ser en økning i andelen ladekunder som trekker frem at de for ofte møter ladepunkter som er ute av drift, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Flesteparten av ladekundene svarer dessuten at de har opplevd kø ved ladestasjonene, og ikke overaskende så har både kø og driftsproblemer en sterk innvirkning på den totale kundeopplevelsen. 

På toppen av dette viser undersøkelsen at ladekundenes opplevde verdi for pengene har gått tydelig tilbake over de siste 12 månedene.  

– Mange kunder svarer at de synes det har blitt dyrt å lade elbilen på ladestasjonene, sier Sindre Brochmann i EPSI Norge. I tillegg til dette påpeker ladekundene at prisbildet er dårlig kommunisert. Elbilistene etterlyser bedre og tydeligere informasjon på dette med pris, for 4 av 10 ladekunder svarer at det er vanskelig å vite hva det koster å lade bilen. Dette bidrar dessuten til at de opplever det som vanskelig å sammenligne prisene mellom de ulike operatørene. 

Tesla Supercharger suverene på topp

Undersøkelsen av ladeoperatørene i Norge viser for tredje året på rad at det er Tesla Supercharger som er den ladeoperatøren elbilistene er mest fornøyd med.  

– Tesla kan dessuten vise til en god framgang i årets måling, fortsetter Brochmann. Mens fjorårsstudien var tydelig på at det særlig var ladekunder som ikke hadde en Tesla som trakk kundetilfredsheten ned for Tesla Superchargere, forteller årets måling om en ganske annen situasjon. Det er nå slik at også elbilister som ikke kjører Tesla er godt fornøyde med ladeopplevelsen hos Tesla Supercharger. 

Blant de målte ladeoperatørene er det i år Recharge som leverer den svakeste ladeopplevelsen.  

– Ifølge elbilistene har Recharge hatt mer kø og flere driftsutfordringer på sine ladestasjoner det siste året enn hva tilfellet har vært for hovedkonkurrentene. I tillegg framstår Recharge som en dyrere ladeoperatør, og samlet sett står ikke ladeopplevelsen helt i stil til forventningene, avslutter Høst. 

 

Om studien 2023: Kundetilfredshet ladeoperatører

Feltarbeidet er gjort i perioden fra 13. september til 26. oktober. Totalt er det gjennomført 1023 intervjuer med privatpersoner i alderen 18-85 år som har ladet på en ladestasjon.

Spørreskjemaene inneholder ca. 50 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante.

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst