• Kundenes vurdering av både dekningen, samtalekvalitet og tilgang på 4G har økt jevnt og trutt i en årrekke, og har aldri vært bedre enn nå

Kundetilfredshet mobilselskapene

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten med mobilselskapene årlig siden 2003. Kundeundersøkelsen til EPSI henter inn erfaringer og meninger fra mobilbrukere rundt om i Norge ift. hvor tilfredse de er med sine mobiloperatører. Intervjuene gjennomføres hvert år i løpet av august og september, mens tallene presenteres i midten av oktober.

Resultater fra undersøkelsen høsten 2023

Mobiltelefonen er med oss overalt, og velfungerende mobiltjenester er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og i det private. Men, hvor fornøyde er vi egentlig med disse tjenestene som mobilselskapene tilbyr? For å finne ut av det har EPSI gjennomført en ny kundetilfredshetsundersøkelse av mobilselskapene i Norge. Målingen, som første gang ble gjennomført i 2003, baserer seg på dybdeintervjuer med drøyt 2300 personer og bedrifter rundt om i Norge. Totalt sett er tilbakemeldingene gode. Ifølge kundene er selve mobiltelefonitjenesten bedre enn noen gang, og dessuten er det langt flere som opplever å ha tilgang på 5G nå enn for bare ett år siden. Dette i kombinasjon med et høyt servicenivå og gode prismodeller, gjør at norske mobilkunder nå er mer fornøyde enn noen gang.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra mobilbransjen 2023
  • Rangering av alle mobilselskapene EPSI har målt i løpet av 2023
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen mobilbransjen

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

OneCall og Phonero best når mobilkundene setter karakter

Mobiltelefonene er med oss overalt, og mange av hverdagens gjøremål krever at mobiltelefonen er koblet til nettet og at appene fungerer. De fleste av oss er derfor avhengige av tilgang på velfungerende mobiltjenester. Men, hvor fornøyde er vi egentlig med disse tjenestene som mobilselskapene tilbyr? Svaret er at vi er mer tilfredse enn noen gang, og det er kundene til OneCall og Phonero som er aller mest fornøyde.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med mobilselskapene i Norge. Studien baserer seg på dybdeintervjuer med drøyt 2300 personer og bedrifter rundt om i Norge. Studien, som første gang ble gjennomført i 2003, viser at framgangen i kundetilfredsheten fortsetter. 

– Ifølge kundene har kvaliteten på mobiltelefonitjenesten bedret seg ytterligere, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Dette, i kombinasjon med et høyt servicenivå og gode prismodeller, gjør at norske mobilkunder er mer fornøyde enn noen gang. Det er også slik i år at kundetilfredsheten ligger tydelig høyere i Norge enn i Sverige, og dette til tross for at norske mobilkunder betaler mer per gigabyte enn i Sverige. 

Kundemobilitet

Norske mobilkunder har høy tillit til sine mobilselskaper og uttrykker også en relativt sterk lojalitet. Allikevel viser studien at nordmenn og norske bedrifter bytter mobilselskap relativt ofte,- i hvert fall om vi sammenligner resultatene med bankbransjen. 

– Mens nesten 30% av mobilkundene svarer at de har vært kunde i deres mobilselskap i 2 år eller kortere, er tilsvarende tall for bankbransjen 10%, forteller Sindre Brochmann, Senior Forretningsutvikler i EPSI. Dette er et signal om at nordmenn og norske bedrifter opplever det som langt enklere å skifte mobilselskap enn å bytte bank, og at det å skifte mobilselskap er forbundet med lavere byttekostnader enn hva det vil være for et bankbytte. 

OneCall og Phonero på topp

Nok en gang er det tett i toppen når det gjelder kundetilfredshet i privatmarkedet. 

– OneCall, ice og Talkmore har alle en kundetilfredshet som er meget høy, men denne gangen er det OneCall som kaprer topplasseringen, fortsetter Høst. OneCall skiller seg litt ekstra ut ved at de fremstår som mer nytenkende, at de har gode familieløsninger, og at de samlet sett har et noe bedre renommé blant egne kunder enn hva tilfellet er for hovedkonkurrentene. 

I bedriftsegmentet er det Phonero som også i årets undersøkelse får de aller beste tilbakemeldingene. 

– Phonero fortsetter med å levere godt på de forventingene som kundene har, og fremstår oppriktig interesserte i kundene, påpeker Høst. I tillegg viser studien at Phonero har et høyt servicenivå, de er dyktige på å kommunisere med kundene, og har dessuten en sentralbordløsning kundene liker. 

Om studien 2023: Mobiltelefoni

Feltarbeidet er gjort av Norstat/EPSI i perioden fra 30. august til 26. september. Totalt er det gjennomført drøyt 1200 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 85 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført drøyt 1100 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante.

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst