• I motsetning til en rekke andre bransjer ser vi ingen tegn til den såkalte «honeymoon effect» i mobilbransjen.

    branschmätning mobiloperatör
  • branschmätning mobiloperatör

Kundetilfredshet Mobiltelefoni

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten med mobiltelefoni årlig siden 2003. Kundeundersøkelsen til EPSI henter inn erfaringer og meninger fra mobilbrukere rundt om i Norge ift hvor tilfredse de er med sine mobiloperatører. Intervjuene gjennomføres hvert år i løpet av august og september, mens tallene presenteres i midten av oktober.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN HØSTEN 2020

En ny og omfattende måling av mobilselskapene i Norge er blitt gjennomført. Dette er den 18. i rekken, og baserer seg på dybdeintervjuer med 2400 personer og bedrifter rundt om i Norge. I sum viser målingen at kundetilfredsheten blant både bedrift- og privatkundene er på samme nivå som i fjor. Det vil si at kundetilfredsheten jevnt over fortsatt er god, 3 av 4 kunder oppgir at de er fornøyde eller meget fornøyde med mobilselskapet sitt. Folk flest opplever at kvaliteten på mobiltjenesten møter forventningene, og en konsekvens av dette er at andelen kunder som vurderer å bytte leverandør er lavere enn noen gang.

Les rapporten i sin helhet nedenunder: 

OM MOBILTELEFONISTUDIEN 2020

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden fra 20. august til 29. september. Totalt er det gjennomført 1177 intervjuer av privatkunder i alderen 16 – 79 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført 1198 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

En tilsvarende studie er gjennomført i Sverige.

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 8676 01
fredrik.host@epsi-norway.org

HISTORIKK

Last gjerne hele historikken for undeundersøkelsene
i mobilbransjen nedenunder.