• Norske bedrifter er tilfredse med sine revisorer.

    bransjemåling
  • bransjemåling

Regnskap og revisjon

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 76 er et meget godt resultat.

RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2019

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på 76 er et meget godt resultat. En tilsvarende måling er blitt gjennomført i SVERIGE, og resultatene viser at norske bedrifter er mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er.

BDO I TET

Også i år er det de små og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene. De store revisjonsselskapene får også gode resultater, men ligger signifikant lavere enn de små og mellomstore byråene. Blant de store revisjonsselskapene så er det BDO som denne gangen får den beste tilbakemeldingen, men forskjellen mellom topp og bunn er relativt liten. Også i Sverige så kan BDO skilte med meget gode tilbakemeldinger.

Det er også målt en del andre tjenester som bedrifter rundt om i Norge benytter seg av. Studien viser at også advokater og rekrutteringsbyråer får gode tilbakemeldinger.

Advokatene får den beste tilbakemeldingen

Sett i en større sammenheng så presterer revisorene og regnskapsførerne meget godt. Dog så får reisebyråene og ikke minst advokatene enda bedre tilbakemeldinger fra sine kunder.

Regnskap: 75,9
Advokat: 75,7
Revisjon: 75,6
Rekruttering: 75,2
IT-konsulenter: 72,7
Management konsulenter: 70,5
Bemanning: 69,9

Om studien

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 1. april til 27. mai. Totalt er det gjennomført nesten 900 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. I revisjonsstudien så kan man si at forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

LES DET SENESTE

Les gjerne våre sammendrag
om de siste kundeundersøkelsene
om revisjon- och regnskapsbyråene.

75,6

EPSI Norge Revisjon 2019. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde.