• STRØMMETJENESTENE ER ENKLE OG BRUKERVENNLIGE

    tilfredshet tv
  • tilfredshet tv

Kundetilfredshet Strømmetjenester

Nordmenn ser mer og mer på innhold fra strømmeleverandørene, og andelen husstander som abonnerer på en strømmetjeneste fortsetter å stige. Kundetilfredsheten går frem sammenlignet med i fjor, og samlet sett er kundene mer tilfredse med strømmetjenestene enn med tv-distributørene.

RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2020

EPSI har i løpet av høsten gjennomført en stor kundeundersøkelse av de mest populære strømmeaktørene på det norske markedet. Nordmenn ser mer og mer på innhold fra strømmeleverandørene, og andelen husstander som abonnerer på en strømmetjeneste fortsetter å stige. Kundetilfredsheten går frem sammenlignet med i fjor, og samlet sett er kundene mer tilfredse med strømmetjenestene enn med tv-distributørene. Jevnt over opplever kundene at kvaliteten på innholdet som bra, men det er fortsatt mange kunder som gjerne vil ha mer innhold. Nye internasjonale aktører etablerer seg i Norge, noe som fører til at både konkurransen og forventningene til de etablerte strømmeleverandørene øker. Les mer nedenunder.

Om studien 2020

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden fra 18. september til 26. oktober. Totalt er det gjennomført 998 intervjuer av kunder som for tiden abonnerer på en strømmetjeneste. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Andre rapporter

Les gjerne også sammendraget for tv-distrubusjon 2020 nedenfor