• Mange kunder opplever at de får lite for pengene.

    tilfredshet tv
  • tilfredshet tv

Kundetilfredshet TV

EPSI har målt kundetilfredsheten med tv-distributørene siden 2010. Intervjuene gjennomføres hvert år i løpet av september og oktober, mens tallene presenteres i overgangen oktober/november.Tallene er tydelige på at kundetilfredsheten har vært og fortsatt er relativt svak. Kundene er fortsatt sultne på både ha mer og bedre innhold.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN 2020

For 11. gang måler EPSI Rating Norge kundetilfredsheten blant tv-distributørene i Norge. Studien viser at kundetilfredsheten faller, at begeistringen uteblir, og at bransjen nærmer seg nye bunnivåer. Kampen om tv-seerne er tøff, og et stadig større utvalg av strømmetjenester gjør at det nå er en overvekt av tv-kundene som ser mer på underholdning fra strømmetjenester enn på tv-tilbudet fra tv-distributørene. Les mer i PDF rapporten nedenunder.

Om studien 2020

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden fra 24. august til 18. oktober. Totalt er det gjennomført 996 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 79 år. Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Historikk

Les gjerne hele historikken i kundetilfredshet i bransjen nedenunder.