• bransjemåling
  • Meget høy tilfredshet med barnehage og folkehøgskole

Kundetilfredshet i utdanningssektoren

Denne studien har blitt gjort i en årrekke og setter fokus på elev- og foreldretilfredsheten med barnehage, skole og høyere utdanning. Intervjuarbeidet gjøres i oktober og november, mens resultatene legges frem tidlig i desember.

Resultater fra undersøkelsen høsten 2022

EPSI Rating har i løpet av høsten gjennomført en undersøkelse der målsetningen er å avdekke hvor tilfredse foreldre, elever og studenter er med sine barnehager, skoler og ulike institusjoner innen høyere utdanning. 1400 foreldre, elever og studenter er blitt intervjuet i løpet av høsten, og studien tar for seg utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning. Resultatene for barnehage, grunnskolen og videregående skole baserer seg på intervjuer med foreldre, mens det er intervjuer med elever, soldater og studenter som ligger til grunn for de øvrige resultatene. Som så mange ganger før viser EPSI-studien at tilfredsheten varierer en hel del gjennom utdanningsløpet. Det er fortsatt foreldre med barn i barnehager som, til tross for en liten tilbakegang, er de mest fornøyde i denne undersøkelsen.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra utdanningssektoren 2022
  • Rangering av alle utdanningsinstitusjonene EPSI har målt i løpet av 2022
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen utdanningssektoren

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller

Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som nok en gang kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene. Folkehøgskolene får også meget gode skussmål, og flertallet av elevene sier at de gjerne anbefaler venner til å ta et år på folkehøgskole. Det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker tilbudet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på 1400 intervjuer.  

Norske barnehager best i Skandinavia

For 14. gang har EPSI gjennomført en måling av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge. Nesten 600 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage. 

-Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, og at de opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. 93% av foreldrene mener dessuten at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er nok et kvalitetsbevis for barnehagene. 

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene avdekker tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene. 

– Nok en gang forteller denne studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, fortsetter Høst. Resultatene viser også at barn i hele Skandinavia trives meget godt i sine barnehager, men ifølge foreldrene så trives barna aller best i de norske barnehagene. 

Private barnehager best

Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene. Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi nok en gang på spørsmål som omhandler mat og kosthold. 

- Foreldre som har barn i private barnehager oppgir i større grad enn de med barn i kommunale barnehager at fokuset på mat og kosthold er godt nok, og at maten som serveres er sunn, sier Høst. 

Målingen viser dog en noe lavere foreldretilfredshet både for de private og de kommunale barnehagene sammenlignet med i fjor. 

– Høstens barnehagestreik berørte mange foreldre med barn i private barnehager, men dette ser ikke ut til å ha påvirket tilfredsheten i nevneverdig grad, forteller Høst. Det vi dog fanger opp i denne målingen er at det i år er en vesentlig større andel av foreldrene som mener at barnehagene deres bruker for mange vikarer. Dette gjelder både for de kommunale og private barnehagene, og fellesnevneren for de som svarer dette er at de er vesentlig mindre fornøyde enn andre foreldre. 

Året på Folkehøgskole overgår forventningene

Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets studie føyer seg inn i rekken med sterke prestasjoner. Resultatene som folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang meget solide, og atskillig bedre enn hva tilfellet er for både Universiteter og Høyskoler. 

– Folkehøgskoleelevene virker jevnt over til å trives meget godt. Skolene er dyktige på å skape gode, inkluderende og trygge fellesskap som gir rom for variert læring og mange fine opplevelser. Nok en gang evner folkehøgskolene i det store og hele å levere på forventningene og vel så det, avslutter Høst. 

Om studien 2022: Utdanningssektoren

Feltarbeidet er gjort av Norstat AS i oktober og november 2022. Totalt er det gjennomført 1400 intervjuer. Utvalget er trukket fra databasen til Data Factory.

Spørreskjemaene som benyttes inneholder en mengde spørsmål og har som hensikt å avdekke foreldre og elevtilfredsheten i størst mulig grad, og ett intervju kan ta opptil 12 minutter. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd / ikke enig” og 10 betyr “svært fornøyd / helt enig”, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser foreldre og elever/studenter at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. 

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst