• Meget høy tilfredshet med barnehage og folkehøgskole

    bransjemåling
  • bransjemåling

Utdanningsløpet

Denne studien har blitt gjort i en årrekke og setter fokus på elev- og foreldretilfredsheten med barnehage, skole og høyere utdanning. Intervjuarbeidet gjøres i november måned, mens resultatene legges frem tidlig i desember.

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØKELSEN 2020

2020 har vært et helt spesielt år, også i utdanningssektoren. Perioder med stengte barnehager og skoler, hjemme- og fjernundervisning, samt innføringen av diverse smitteverntiltak har satt sektoren på prøve og skapt nye behov og forventninger ute blant foreldre, elever og studenter. EPSI Rating har fullført en ny og omfattende studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningstilbudet i barnehage, skole og høyere utdanning. Tilbakemeldingene viser nok en gang at tilfredsheten varierer en hel del i utdanningssektoren. Folkehøgskolene og barnehagene rundt om i landet får meget gode tilbakemeldinger. Målingen viser dessuten en generell positiv trend i grunnskolen og i den videregående skolen, mens høyere utdanning totalt sett faller litt tilbake sammenlignet med i fjor. Les mer i sammedraget nedenfor.

OM STUDIEN

Feltarbeidet er gjort av Norstat AS i perioden i november måned. Totalt er det gjennomført 1300 intervjuer. Utvalget er trukket fra databasen til Data Factory.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Historikk

Last gjerne ned hele historikken fra EPSI Norge sine målinger i Excel nedenfor.