Brukertilfredshet mobiltelefoner 2021

EPSI har i løpet av høsten 2021 spurt et tilfeldig utvalg av nordmenn om hvor fornøyde de er med sine mobiltelefoner. Samlet sett viser undersøkelsen at iPhone-kundene fortsatt er de mest fornøyde, men det er en Huawei modell som går helt til topps når det gjelder brukertilfredshet.


Denne studien, som har blitt gjennomført årlig helt siden 2008, baserer seg på 2400 intervjuer. Analysen viser at mobiltelefonene til iPhone er mest brukt i Norge med Samsung som en god nummer to.

– Resultatene fra denne studien viser at vi er noe mer fornøyde med våre mobiltelefoner i år sammenlignet med i fjor, sier Sindre Brochmann i EPSI Rating Norge. Tilfredsheten er jevnt over god, og det er nok en gang iPhone brukerne som i sum er mest fornøyde med sine telefoner.

Det er Sony som kan skilte med den største framgangen i målingen, men også markedslederne iPhone, Samsung og Huawei kan vise til en liten fremgang. Videre så er det tydelig iPhone er spesielt populær blant de under 30 år og de over 60 år, og at det er en god del flere kvinner enn menn som har en iPhone. Huawei har også et godt fotfeste blant de yngste, men har til sammenligning langt færre brukere blant de som er over 60 år. Huawei har dessuten er overvekt av menn i sin kundegruppe. Samsung og Sony har sin hovedvekt av kunder i aldersgruppen 30 – 59 år.

I målingen er det også spurt hvilken modell brukerne har. Resultatene viser tydelig at jo nyere telefonen er jo mer fornøyd er brukerne med telefonen.

– Om vi sammenligner de mest brukte telefonene i markedet så er det Huawei P30 som får den aller beste tilbakemeldingen, med iPhone 12 hakk i hel, fortsetter Brochmann. Med en skår tett opp under 90 er det ingen tvil om at brukerne av disse modellene er svært godt fornøyde.

Utdanningssektoren 2021

Stor tommel opp til barnehagene og folkehøgskolene i Norge

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller. Undersøkelsen, som tar for seg tilfredsheten med barnehage, skole, førstegangstjeneste og høyere utdanning, viser at det er barnehagene rundt om i Norge denne gangen kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene. Folkehøgskolene får også meget gode skussmål, og flertallet av elevene sier at de vil anbefale et år på folkehøgskole til venner og kjente. Det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på nesten 1300 intervjuer.

Norske barnehager best i Norden
For 13. gang har EPSI gjennomført en måling av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge. Drøyt 500 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med deres vurdering av barnehagen.

-Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. De fleste foreldre opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna. 9 av 10 foreldre mener dessuten at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er nok et kvalitetsbevis for barnehagene.

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige, Danmark og Finland. Resultatene viser at det er tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene mellom de fire nordiske landene.

– Nok en gang forteller denne studien at det er de norske barnehagene som, følge foreldrene, er de beste. Mye tyder på at måten barnehagene drives på i Norge er en slags beste praksis. I tillegg til at foreldretilfredsheten er høy, er det også tydelig at barna trives spesielt godt i norske barnehager, fortsetter Høst.

Private barnehager best
Resultatene for både privat og kommunalt drevne barnehager er meget gode, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene. Dog ses det at tilfredsheten blant foreldre med barn i kommunale barnehagene øker, noe som betyr at forskjellen i foreldretilfredsheten er mindre enn på lenge.

– Resultatene viser at foreldre med barn i private barnehager jevnt over kommer med noe bedre tilbakemeldinger til sine barnehager. Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi på spørsmål som omhandler mat og kosthold, samt på barnehagenes uteaktiviteter og turer, forklarer Høst.

Året på Folkehøgskole overgår forventningene
Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets resultat bekrefter dette. Til tross for en tilbakegang i elevtilfredsheten, er flertallet av elevene svært fornøyde med året på folkehøgskole.

– Kompetente og engasjerte lærere i kombinasjon med meget godt sosialt miljø bidrar til at mange sitter igjen med et minne for livet, fortsetter Høst. Det er også tydelig at året på folkehøgskole har gitt elevene et faglig løft innen deres fordypningsområde, vært med på å gjøre dem mer selvstendige, samt at det har skaffet dem verdifulle bekjentskaper og nettverk. I det store og hele evner folkehøgskolene å levere på forventningene og vel så det.

Stabile for skoleresultater, fremgang for førstegangstjenesten
Tilfredsheten blant foreldre med barn i grunnskolen og i den videregående skolen holder seg relativt stabilt. Koronasituasjonen har i løpet av det siste året blitt håndtert på en relativt bra måte, og mange foreldre kommer med gode tilbakemeldinger til lærerne og deres oppfølging av barna. 

Når det gjelder førstegangstjenesten viser tallene en fortsatt positiv utvikling.

Les hele rapporten her