Lite begeistring å spore blant kundene til tv-distributørene

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av tv-distributørenes kundetilfredshet i Norge. Studien baserer seg på drøyt 1.150 dybdeintervjuer med privatpersoner rundt om i Norge.

Stabil tjeneste, men..

Norske tv-kunder opplever at de har en tv-tjeneste som teknisk sett fungerer bedre enn før. Andelen klager har falt fra 28% i fjor til 21% for bransjen under ett noe som vitner om en mer stabil tjeneste med bl.a. mindre hakking. Men det er fortsatt mange tv-kunder rundt om i landet som sitter med følelsen av at de ikke får tilstrekkelig med verdi for pengene hos tv-distributørene.

-Når kundene blir spurt om hva de mener kan bli bedre, svarer mange at de ønsker større valgfrihet i forhold til innhold, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. En rekke kunder forteller at de har alt for mange kanaler de ikke trenger, og vil heller ha færre men «bedre» kanaler i pakken.

-Disse tilbakemeldingene tyder på at de ulike poengsystemene som er lansert, der tv-kundene selv kan bytte ut kanaler med andre kanaler etter eget ønske, enten ikke er gode nok eller at kundene ikke har fått dette med seg, fortsetter Høst.

Altibox nok en gang best

Altibox befester sin posisjon som tv-distributøren med de mest fornøyde kundene. Altibox-kundene har høye forventninger til tv-tjenesten, men kundene opplever samtidig at de er best i bransjen på å møte disse forventningene.

-Kvaliteten på tv-tjenesten til Altibox vurderes som den beste, forteller Høst. Stabiliteten oppleves som meget god. Kundene opplever dessuten at både brukervennligheten i tv-tjenesten samt innholdet i kanalpakkene til å være bedre enn hos konkurrentene.

RiksTV gjør også en relativt god figur. Kundene opplever RiksTV som pålitelig tv-leverandør det er enkelt å forholde seg til. RiksTV får dessuten mange gode tilbakemeldinger på deres kundeservice.

Get faller tilbake, og får deres svakeste tilbakemelding fra kundene siden målingen startet i 2010. Et resultat på 60,7 betyr at en stor andel av kundene er misfornøyde. Ifølge kundene er det en del å ta tak i når det gjelder brukervennlighet og stabilitet på tv-tjenesten.

Les mer om bransjestudien her:

Utbredt misnøye blant bredbåndskundene

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av kundetilfredsheten med bredbåndsleverandørene i Norge. Studien baserer seg på drøyt 2.500 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge.

Mye misnøye blant privatkundene, mens bedriftene er mer positive

Mens bedriftene rundt om i Norge bare blir mer og mer fornøyde med bredbåndstjenesten, så faller tilfredsheten blant privatkundene.

– Privatkundene opplever at bredbåndskvaliteten er dårligere enn før, og frustrasjonen over ustabilt internett er stor, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge. Med tanke på de investeringene som er gjort i å utbedre infrastrukturen, så må man kunne si at tilbakemeldingen fra kundene er skuffende.

Bedriftene rundt om i Norge opplever derimot at bredbåndet er blitt mer stabilt, og en skår på 69,3 er faktisk «all time high» i bedriftsegmentet.

Kundetilfredshet måles ikke i megabytes

Digital kommunikasjon er blitt en helt essensiell del av livene våre, og en velfungerende og rask internettilkobling er en nødvendighet.

– Selv om bredbåndselskapene evner å tilby flere megabyte inn til boligen, har dette tilsynelatende hatt liten effekt på bredbåndsopplevelsen, fortsetter Høst. Bredbåndselskapene må i større grad adressere problemene folk har med sitt trådløse hjemmenett. Dette er roten til mye misnøye blant brukerne. 

Forskjellene mellom bedrift og privatsegmentene betyr at leverandørene nå må legge større ressurser på å tilfredsstille behovene til en forbruker som er mer og mer avhengig av et stabilt og velfungerende internett.

Altibox best på bredbånd

Nok en gang så er det kundene til Altibox som er de mest tilfredse med bredbåndet.

– Det å ha de mest fornøyde kundene 10 år på rad er både en imponerende og en unik prestasjon. Altibox scorer høyt på bredbåndets stabilitet og hastighet, og dette gjør at de ligger klart foran hovedkonkurrentene, fortsetter Høst.

Også i bedriftssegmentet skårer Altibox best. Bedriftskundene til Altibox forteller om et stabilt og godt bredbånd. Kundene opplever at de får mer bredbånd for pengene enn hos hovedkonkurrentene GlobalConnect og Telenor.

Les mer om bransjestudien her: