Disse tjenestene er norske bedrifter godt tilfredse med

EPSI Rating legger i dag frem en studie på hvor tilfredse norske bedrifter er med en rekke ulike forretningstjenester. Studien baserer seg på 1.400 dybdeintervjuer med bedrifter over hele landet. I denne, som i alle andre EPSI-målinger, så er det kundene selv som vurderer sine leverandører ut ifra egne erfaringer.

Solide tilbakemeldinger til regnskap- og revisjonsselskapene 

Med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 76 poeng, så kan regnskap- og revisjonsbyråene nok en gang skilte med høy kundetilfredshet. – Norske bedrifter er godt tilfredse med kvaliteten på det arbeidet som gjøres, og regnskap- og revisjonsselskapene leverer nok en gang godt på de forventningene kundene har, forteller Fredrik Høst i EPSI Rating.

Innen revisjon så er det fortsatt slik at det er de mellomstore og små revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen, men blant de store byråene er det BDO som gjør det best. Se egen rapport for flere resultater.

Videre så kommer det frem at også advokatselskapene og rekrutteringsselskapene får tommel opp fra majoriteten av kundene. 

– Til tross for en høy skår, så må advokatselskapene notere seg en tilbakegang fra tilsvarende måling i 2018, fortsetter Høst. Hodejegerne fortsetter derimot den positive trenden, og resultatet på 75 er «all time high».

Bedring for bemanningsbransjen, men utfordringene er de samme som før

Målingen viser at majoriteten av bedriftene som benytter bemanningstjenester gjør det i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon. 

– Kundetilfredsheten stiger noe etter noen år med tilbakegang, men det er fortsatt en del misnøye. Bedriftene som bruker denne typen tjenester opplever fortsatt at bemanningsbyråene i en del tilfeller ikke lykkes med å finne kvalifiserte personer til de aktuelle arbeidsoppgavene, forklarer Høst.

Kundene til Manpower er mer tilfredse enn ved forrige måling, og har den høyeste kundetilfredsheten blant de målte aktørene. Se egen rapport for flere resultater.

Høyere tilfredshet med IT-konsulenter enn med Management konsulenter.

I målingen er det også hentet inn tilbakemeldinger på bedriftenes opplevelse med IT og Management konsulenter. Alt i alt viser målingen at kundene stort sett er fornøyd med denne typen tjenester, men det er også tydelig at bedriftene er noe mer fornøyde med IT-konsulentene enn med management konsulentene, avslutter Høst.

Les mer om bemanningsbransjen og om revisjonsselskapene

SAS banker både Norwegian og NSB/Vy i ny kundeundersøkelse.

EPSI Rating legger i dag frem en studie av persontransporten i de nordiske landene. Studien baserer seg på intervjuer med personer som har reist med buss, trikk, fly, tog, taxi og T-bane i løpet av de siste 12 månedene.

SAS er bedre enn Norwegian, – både i Norge og Sverige

Målingen viser at de som reiser med SAS er mer tilfredse enn de som reiser med Norwegian. Dette gjelder både i Norge og i Sverige. Mens Norwegian kommer klart best ut på pris, så nyter SAS et bedre omdømme sammenlignet med Norwegian. SAS får også bedre tilbakemeldinger på både punktlighet og servicekvalitet.

– Denne målingen ble gjennomført før SAS pilotene gikk ut i streik. Målingen tar sånn sett ikke høyde for den effekten, men det er åpenbart at alle kanselleringene den siste uken har skapt irritasjon blant de reisende. Denne streiken påvirker kundetilfredsheten og kundelojaliteten til SAS på en negativ måte på kort sikt, men hvilken langsiktig konsekvens dette får gjenstår å se, sier Øystein Kvamme i EPSI Rating. 

Flytoget i en klasse for seg, men NSB/Vy er fortsatt betydelig bedre enn SJ og DSB

Flytoget er nok en gang i en klasse for seg. Til tross for at de reisende synes billettprisen ikke er konkurransedyktig i forhold til alternativene, er flertallet av de som reiser med Flytoget meget godt fornøyd. 

– De som reiser med Flytoget opplever at både punktligheten, servicenivået og komforten på toget som meget god, sier Kvamme.

NSB/Vy har derimot en stor jobb å gjøre i forhold til kundeopplevelsen. En skår på 63,8 er lavt, og selskapet sliter med et svakt omdømme. – Man leser titt og stadig både om forsinkelser for togene, og at togene er fulle til randen. Dette svekker naturligvis helhetsinntrykket av NSB/Vy, kommenterer Kvamme.

Om vi sammenligner NSB/Vy med andre togselskap i Norden, så viser studiene fra EPSI Rating at NSB/Vy presterer vesentlig bedre enn SJ (Statens Järnvägar) i Sverige og DSB (Danske Statsbaner) i Danmark. 

– Resultatet fra EPSI sin svenske måling viser at SJ nok en gang må notere seg for en bunnplassering med en skår på svake 55,9. NSB/Vy gjør en betydelig bedre jobb enn sin svenske konkurren. Det gjelder særlig innen punktlighet og servicekvalitet, fortsetter Kvamme.

Hongkong-baserte MTR som operer på strekningen mellom Stockholm og Gøteborg gjør en god figur i denne undersøkelsen. MTR får jevnt over gode skussmål fra de reisende, både når det gjelder punktlighet, komfort, service og pris. Det er derfor verdt å notere seg at MTR er blant selskapene som har meldt sin interesse om å overta driften av Bergensbanen.

T-bane på topp – Trikk på bunn

T-bane, Trikk, Buss og Taxi er også målt i denne undersøkelsen. T-banen får en skår på 69,5, noe som er en solid fremgang fra forrige måling (2016). De som reiser med T-banen er langt mer tilfredse enn de som tar Trikken. 

– T-banen oppleves som pålitelig og punktlig. De reisende mener at prisene er konkurransedyktige sammenlignet med alternativene, forteller Kvamme.

Videre så viser studien at buss totalt sett presterer helt på det jevne, mens Taxibransjen må jobbe med kundeopplevelsen. Selv om komforten under taxituren oppleves som god så trekker prisen helhetsbildet ned. – Nå har det vært mye diskusjon om at norske taxipriser er for høye. Denne studien bekrefter at kundene opplever prisene som lite konkurransedyktige i forhold til alternativene, avslutter Kvamme.

Les mer om bransjestudien her: