Her er mobilselskapene som kundene er mest og minst fornøyde med

Gode og velfungerende mobiltjenester er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. En ny og omfattende studie av kundetilfredsheten med mobilselskapene er nylig blitt gjennomført av EPSI Norge, og den viser at mobilkundene nå er mer fornøyde enn noen gang. Studien, som baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 2500 personer og bedrifter rundt om i Norge, forteller at mobilkundene i det store og hele har abonnement som møter deres krav og behov. Talkmore er best i privatmarkedet, mens Phonero er på topp i bedriftsmarkedet.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med mobilselskapene i Norge, den 20. i rekken.

– Årets kundeundersøkelse viser at mobilselskapene fremstår som enda bedre, enklere og mer pålitelige enn noen gang, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Norske mobilkunder er dessuten vesentlig mer tilfredse enn hva svenske mobilkunder er.

Mobiltjenester av høy kvalitet

Det er særlig den styrkede produktkvaliteten som har bidratt til bedre kundeopplevelser i mobilbransjen de siste årene, og årets måling viser at kvalitetsopplevelsen hever seg ytterligere. Mobilnettene i Norge er av topp kvalitet, og effekten av 5G-investeringene begynner å gjøre seg gjeldende.

– Norske mobilkunder har jevnt over en problemfri mobilhverdag, fortsetter Høst. Andelen kunder som har noe å klage på er lavere enn noen gang, noe som er et tydelig signal om at mobiltjenestene fungerer i tråd med forventningene.

Nett-eier vs. Nett-leier

Historisk sett har EPSI målingene vist at mobiloperatørene som leier tilgang til et mobilnett har kunnet skilte med høyere kundetilfredshet enn netteierne. Slik er tilfellet også i årets måling, men forskjellen er mindre enn noen gang.

– Det at netteierne over tid har klart å styrke kundetilfredsheten relativt sett i forhold til de som leier tilgang er en interessant utvikling, forteller Sindre Brochmann, forretningsutvikler i EPSI Norge. Kundene opplever fortsatt at det er et tydelig skille mellom nett-eier og nett-leier når det gjelder pris, men netteierne har disse tatt store og positive steg innen kundeoppfølging og servicekvalitet.

Talkmore på topp, Telenor på bunn 
Undersøkelsen viser at det nok en gang er tett i toppen når det gjelder kundetilfredshet. Det er i år kundene til Talkmore som er de mest tilfredse.

– Talkmore-kundene er meget godt fornøyde både med kvaliteten på mobiltjenesten og med servicenivået som tilbys, forteller Høst. Talkmore-kundene føler seg i det store og hele godt ivaretatt, og opplever at mobilselskapet deres det er svært enkle å ha med å gjøre. 

Det er Telenor som også i år får den svakeste tilbakemeldingen. Til tross for en sterk fremgang fra forrige måling, der blant annet svartid og kundeservice generelt er blitt vesentlig bedre, er det fortsatt slik at Telenor-kundene opplever at de får minst for pengene.

Phonero på topp i bedriftssegmentet
Phonero sin kundetilfredshetsreise er interessant. Tilbake i 2018 hadde Phonero en kundetilfredshet på 63,8 – noe som plasserte dem på bunn i denne målingen. I årets måling er tilbakemeldingen en ganske annen, og med en kundetilfredshet på 74,9 er det i år Phonero som kan skilte med at det er de som har de mest fornøyde bedriftskundene.

– Phonero-kundene er mer tilfredse enn noen gang, og analysen viser at flertallet av kundene nå er svært godt tilfredse med Phonero, forklarer Høst. Tilbakemeldingen tyder på at de leverer godt på forventningene, at prisene er konkurransedyktige og at de er enkle å forholde seg til. I tillegg er mobiltjenestene fra Phonero gode, og det mobile bedriftsnettet vurderes nok en gang som det beste.

Ice er mobilselskapet som kan vise til størst fremgang fra i fjor. Ice-kundene har tidligere påpekt at produktkvaliteten ikke har vært god nok, men årets måling viser en tydelig endring.

– Både dekningen til ice, samtalekvaliteten og tilgangen på 4G oppleves som vesentlig bedre enn før, avslutter Høst.

En mer detaljert gjennomgang av årets mobilstudie finnes her