Innsikt fra EPSI Norge

På dette siden har vi samlet litt av innsikten vi har publisert, her kan man blant annet lese mer om kundetilfredshet og se nærmere på vår forskning på bærekraft. Klikk på bildene nedenfor for å gå til det du ønsker å lese mer om. Hvis du ønsker innsikt om en spesifikk bransje, kan du lese mer om dette på våre bransjesider her.

Bærekraft i bankbransjen

Bærekraft i den norske bankbransjen er en studie som EPSI Norge har gjennomført med formål om å styrke forståelsen av bankkundenes preferanser og persepsjoner rundt bærekraft. Studien baserer seg på intervjuer med 1500 tilfeldig valgte bankkunder rundt om i Norge i alderen 18-85 år.

Kundetilfredshetsguide

Denne guiden gir deg innsikt i hva som kreves for å lage gode kundeundersøkelser. Samt hvordan du bør bruke innsikten til å skape positiv endring i bedriften. Vi vil også presentere noen trender og tips til hvordan jobbe med kundetilfredshet.

Bærekraftsindeks

Vi vet at bærekraft er viktig for kundeopplevelsen. I mer enn 30 år har vi jobbet med denne tematikken, men fram til nå kun som en del av andre undersøkelser. Nå løfter vi spørsmålene om bærekraft fram der de hører hjemme: blant de viktigste.

Kundetilfredshetsåret 2022

I løpet av 2022 har EPSI intervjuet over 30.000 kunder rundt om i Norge i vårt arbeid med å sette søkelyset på opplevd kvalitet og tilfredshet med ulike tjenester og produkter. Samlet sett avdekker denne analysen at både kundetilfredsheten og kundelojaliteten hever seg noe fra i fjor.