Innsikt fra EPSI Norge

På dette siden har vi samlet litt av innsikten vi har publisert, her kan man blant annet lese mer om kundetilfredshet og se nærmere på vår forskning på bærekraft. Klikk på bildene nedenfor for å gå til det du ønsker å lese mer om. Hvis du ønsker innsikt om en spesifikk bransje, kan du lese mer om dette på våre bransjesider her.

Bærekraftsparadokset

Bærekraftsparadokset er forskjellen mellom vår atferd og våre verdier. Dette gjelder flere områder, men er spesielt tydelig når vi ser på hvordan forbrukere agerer innen bærekraft. Ved å forstå bærekraftsparadokset kan bedrifter bidra til et bedre samfunn samtidig som de øker sjansen for å være lønnsomme over tid. Her forklarer vi hvordan bærekraftsparadokset fungerer og hva bedrifter kan gjøre for å håndtere det.

Kundetilfredshetsåret 2023

I løpet av 2023 har EPSI intervjuet over 30.000 kunder rundt om i Norge i vårt arbeid med å sette søkelyset på opplevd kvalitet og tilfredshet med ulike tjenester og produkter. Samlet sett avdekker denne analysen at både kundetilfredsheten og kundelojaliteten hever seg noe fra i fjor.

Bærekraft i bankbransjen

Bærekraft i den norske bankbransjen er en studie som EPSI Norge har gjennomført med formål om å styrke forståelsen av bankkundenes preferanser og persepsjoner rundt bærekraft. Studien baserer seg på intervjuer med 1500 tilfeldig valgte bankkunder rundt om i Norge i alderen 18-85 år.

Kundetilfredshetsguide

Denne guiden gir deg innsikt i hva som kreves for å lage gode kundeundersøkelser. Samt hvordan du bør bruke innsikten til å skape positiv endring i bedriften. Vi vil også presentere noen trender og tips til hvordan jobbe med kundetilfredshet.

Bærekraftsindeks

Vi vet at bærekraft er viktig for kundeopplevelsen. I mer enn 30 år har vi jobbet med denne tematikken, men fram til nå kun som en del av andre undersøkelser. Nå løfter vi spørsmålene om bærekraft fram der de hører hjemme: blant de viktigste.