Bærekraft i bankbransjen: ET KUNDEPERSPEKTIV

Bærekraft i bankbransjen: ET KUNDEPERSPEKTIV

Flere og flere bedrifter er opptatte av bærekraft, og bærekraft har i de senere årene blitt en viktig del av forretningsstrategien til mange selskaper. Banksektoren er intet unntak. Med økende kundefokus på klimaavtrykk, etikk og samfunnsansvar, stiller kunder i stadig større grad krav til finansinstitusjonenes innsats for en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraft i bankbransjen sammenstiller noen hovedfunn om norske bankkunders preferanser rundt bærekraft. Sammendraget gir et innblikk i kundenes tanker og meninger rundt bankenes bærekraftsarbeid. Dette er med andre ord en oppsummering med utvalgte funn og innsikter av en større studie. Ønsker du en fullstendig rapport med detaljerte tall per aktør, ta gjerne kontakt med oss i EPSI.

Denne studien undersøker bankkunders preferanser rundt bærekraft. Rapporten gir et innblikk i kundenes tanker og meninger om hvordan de oppfatter bærekraft innen bankbransjen. Denne rapporten er en oppsummering med utvalgte funn og innsikter av en større datainnsamling.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft generelt og hva vi kan tilby innen bærekraftsstudier? Klikk her.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra bærekraft i bankbransjen
  • Rangering av bankene på utvalgt spørsmål innen bærekraft
  • Utdrag av EPSI sin bærekraftsmodell

ØNSKER DU MER INNSIKT FRA STUDIEN?

“Bærekraft i bankbransjen” er en oppsummering av en større datainnsamling blant 1500 bankkunder.

Ønsker du mer innsikt og detaljerte tall per aktør i undersøkelsen ta gjerne kontakt med oss:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst