Bærekraft må være helt grunnleggende i vårt samfunn i dag og i framtiden – om vi vil ha en fremtid. Samtidig består bærekraftarbeid altfor ofte kun av overflatiske tiltak. For eksempel at man bare har en grønnere hjemmeside. (Omtrent som det vi har.) Hvordan løser man dette? Vi tror, som vanlig, på en kundedrevet forandring.

Bærekraftsrapporter fra EPSI:

Som våre bransjestudier, bare for bærekraft, basert på en kombinasjon av vår forskning og vår unike EPSI modell.

I forbindelse med våre bransjestudier, hvor vi intervjuer kunder over hele landet om hvor fornøyde de er med sine leverandører, har vi også spurt om hvordan kundene opplever leverandørenes bærekraftsarbeid. Denne indeksen fanger opp kundenes opplevelser av bankenes bærekraftsarbeid, det vil si om forbrukere, bedrifter og organisasjoner mener at bankene tar sitt sosiale, miljømessige og økonomiske samfunnsansvar. Nedenunder vil alle rapportene for Bærekraftsindeksen fra EPSI publiseres: 

kundetilfredshet bank

Bærekraftsindeks sparing og investering 2023

Bærekraftsindeksen for spare- og investeringsbransjen er nå klar. I forbindelse med at vi har intervjuet drøyt 2000 kunder over hele landet om hvor fornøyde de samlet sett, har vi også spurt om hvordan kundene opplever selskapenes bærekraftsarbeid.

Bærekraftsindeks Kraftbransjen 2023

Bærekraftsindeksen for kraftbransjen er nå klar. I forbindelse med at vi har intervjuet drøyt 4500 kunder over hele landet om hvor fornøyde de er med sittstrøm og nettselskap, har vi også spurt om hvordan kundene opplever selskapenes bærekraftsarbeid.

Bærekraftsindeks Forsikring 2023

Bærekraftsindeksen for forsikringsbransjen er nå klar. I forbindelse med at vi har intervjuet drøyt 4500 kunder over hele landet om hvor fornøyde de er med sitt forsikringsselskap, har vi også spurt om hvordan kundene opplever selskapenes bærekraftsarbeid.

Bærekraftsindeks Telekom 2023

Bærekraftsindeksen for Telekombransjen er nå klar. I forbindelse med at vi har intervjuet drøyt 6900 kunder over hele landet om hvor fornøyde de er med sine mobil-, bredbånd- og Tv-selskaper, har vi også spurt om hvordan kundene opplever selskapenes bærekraftsarbeid.

BankBærekraftsindeks Bank 2023

EPSI legger i dag 22.sep. frem Bærekraftsindeksen for bankbransjen. I forbindelse med at vi har intervjuet drøyt 6000 bankkunder over hele landet om hvor fornøyde de er med sine banker, har vi også spurt om hvordan kundene opplever bankenes bærekraftsarbeid.

Tidligere i år publiserte vi også en mer omfattende bærekraftsrapport i bankbransjen, ønsker du å lese mer klikk på linken nedenunder:

Bærekraftsrapport vår 2023

Bærekraft i bankbransjen sammenstiller noen hovedfunn om norske bankkunders preferanser rundt bærekraft. Sammendraget gir et innblikk i kundenes tanker og meninger rundt bankenes bærekraftsarbeid.

Vet dere hva kundene syns om bærekraftarbeidet deres?

Vi vet at bærekraft er viktig for kundeopplevelsen. I mer enn 30 år har vi jobbet med denne tematikken, men fram til nå kun som en del av andre undersøkelser. Nå løfter vi spørsmålene om bærekraft fram der de hører hjemme: blant de viktigste.

I mars 2022 ble våre forskningsresultater publisert i Sustainability. Resultatet viste at bærekraftig utvikling spiller en stadig viktigere rolle i kundeopplevelsen. Utviklingen av en modellbasert Bærekraftindeks er blant annet ett av resultatene av SKIs mangeårige akademiske forskning omkring kundebehov, preferanser og drivkrefter. SKIs Bærekraftindeks får fram kundens syn på om valgt leverandør gjør fornuftige investeringer som tar hensyn til fremtidige generasjoner. Bærekraftindeksen får også fram om leverandøren klarer å kombinere sin streben etter økonomisk framgang med å ta et samfunnsansvar sosialt, miljømessig og økonomisk.

Se på det som en av våre markedsledende bransjeundersøkelser, bare at det handler om bærekraft.

I tillegg til å jobbe med forskning på bærekraft og måling av bærekraftsindeksen, tilbyr vi også mer tilpassede bærekraftsundersøkelser, les mer om dette her.

 • “Å legge til en bærekraftdimensjon ut fra et kundeperspektiv, har vært en stor del av vår forskning de siste årene. Nå introduserer vi – steg for steg – en separat Bærekraftindeks i bransjestudiene våre, forteller Love Westin.  – Det betyr at alle aktører som vi analyserer i fremtiden, kan få kunnskap om hvordan deres kunder opplever bærekraftarbeidet og hvordan dette påvirker dem med tanke på tilfredshet og lojalitet.”

  Love Westin, Analysesjef og Bærekraftforsker på SKI

Hvilke spørsmål kan vi hjelpe dere med å få svar på?

 • Hva påvirker kundeopplevelsen?

  Med SKI Bærekraftindeks viser en tydelig tallkarakter hvordan deres kunder opplever bedriftens bærekraftarbeid. Dere kan også se hvordan bærekraftindeksen påvirker andre deler av kundeopplevelsen. Med denne indeksen kan dere få svar på spørsmål som: Ser kundene hvordan vi arbeider med bærekraft? Hvordan påvirker det kundetilfredsheten og kundeopplevelsen som helhet?

 • Bærekraft fra kundens perspektiv

  Det er også mulig å gjøre dypere analyser gjennom vår Bærekraftmodell. Disse forklarer hvilke bakenforliggende faktorer som påvirker Bærekraftindeksen, som igjen påvirker kundetilfredsheten. Med denne modellen kan dere se hva slags bærekraftarbeid som er viktigst for akkurat deres kunder, og hva dere bør gjøre for at de skal oppleve dere som en bærekraftig bedrift.

 • Viktig i dag, enda viktigere i morgen

  I mange år allerede, har et av spørsmålene i våre undersøkelser handlet om hvordan våre respondenter vurderer at deres leverandører tar et samfunnsansvar. Svarene viser hvilken effekt dette temaet har på graden av kundetilfredshet. Enkelt oppsummert kan man si at kunders etterspørsel etter leverandører som tar et tydelig samfunnsansvar, er økende.

ETT UTVALG AV VÅR FORSKNING SIDEN 2008

Vår forsker på bærekraftighet, Love Westin, fullførte sin doktoravhandling i slutten av august 2022. Der oppsummerer han den siste forskningen som viser at bærekraftig utvikling spiller en stadig større rolle i kundeopplevelsen. Utviklingen av en modellbasert Bærekraftighetsindeks er blant annet et resultat av EPSIs mangeårige akademiske forskning på kundebehov, preferanser og drivkrefter. SKIs Bærekraftighetsindeks fanger opp kundenes syn på om valgt leverandør investerer med tanke på fremtidige generasjoner, streber etter økonomisk suksess uten å gi avkall på sosiale eller miljømessige faktorer og om leverandøren tar samfunnsansvar sosialt, miljømessig og økonomisk. Les mer om dette og øvrig forskning EPSI har publisert innen bærekraft nedenfor:

Westin, L.(2022)  Exploring Relations Between Sustainability Constructs and Customer Satisfaction measurements, Licentiate thesis, 2022:327, Department of Innovation and Design, Mälardalen University.

Hallencreutz, J., & Parmler. J. (2021) Important drivers for customer satisfaction – from product focus to image and service quality. Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 32, No. 5, 501–510
Hallencreutz, J., Deleryd, M., & Fundin. A. (2020) Decoding Sustainable Success. Total Quality Management and Business Excellence.

Westin, L., Parmler, J. (2020) Inclusion of CSR in the extended performance satisfaction index – new development. Total Quality Management and Business Excellence.