• Hvilke leverandører har den høyeste kundetilfredshet blant bransjene EPSI måler?

EPSI Norge sin toppliste

Rangeringen nedenfor er basert på EPSI sine offentlige bransjestudier. Dette er en toppliste med kun selskaper som er med i de bransjene som EPSI måler som vil vises i rangeringen. Verdiene som er vist er kundetilfredsheten og er basert på de samme spørsmål i alle bransjene. Bransjene nedenfor er de bransjene EPSI har en offentlig måling med. De bransjene og virksomhetene som måles årlig er et utvalg basert på etterspørsel og relevans. Hvis du savner din bransje eller ønsker at bedriften din skal være en del av bransjestudie, vennligst KONTAKT oss.

EPSI Norge sin rankingliste – Privatmarked

I EPSI sine bransjestudier for privatmarkedet intervjues et tilfeldig utvalg av kundene. Målgruppen for studiene er personer som bor i Norge, 18-85 år gamle og som har kundeforhold til en leverandør i de bransjene vi måler. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål.

I løpet av 2022 la EPSI frem kundetilfredshetstall på 87 selskaper i Norge. Oversikten viser at det var kundene til JBF Forsikring som uttrykker den sterkeste kundetilfredsheten, tett fulgt av Sbanken. Begge får en skår på over 80, noe som betyr at majoriteten av kundene er svært godt tilfredse med tjenestene og produktene som tilbys. En sømløs kundereise, enkle og velfungerende digitale løsninger, topp kundeservice samt høy verdi for pengene er noe av det som gjør at disse to selskapene utmerker seg spesielt godt.

Om vi sammenligner 2022 resultatene med tall fra 2021 så er det slik at det er Lede, Eviny og Fjordkraft som kan vise til størst fremgang i kundetilfredsheten, mens det er strømselskapet Tibber som går mest tilbake.

RangeringSelskapsnavnSkår (0-100)
1JBF Forsikring82,0
2Sbanken80,4
3Øvrige SpareBank 1 banker77,2
4Tesla Supercharger77,1
5WaterCircles Forsikring76,7
6KLP Forsikring76,6
7Gjensidige75,7
8Talkmore75,7
9Sparebanken Sogn og Fjordane75,5
10Eviny75,4
11
Frende Forsikring 75,3
12
Landkreditt Bank
75,1

13Gudbrandsdal Energi75,0
14Handelsbanken Bank
74,8
15OneCall
74,7
16Sparebanken Sør
74,6
17If Forsikring
74,5
18Ice
73,7
19SpareBank 1 Østlandet
73,5
20Eika Forsikring
73,4
21Fjordkraft Mobil
73,1
22Disney+
72,7
23Telia Mobil
72,5
24Tibber72,4
25Sparebanken Møre
72,3
26SpareBank 1 SMN
72,3
27Lede
71,5
28SpareBank 1 SR-Bank
71,4
29Telenor Mobil
71,4
30OBOS-banken
71,3
31Fana Sparebank
71
32Eika Alliansen Bank
70,7
33Lyse Strøm69,8
34Tryg Forsikring
69,6
35Circle K Ladeoperatør
69,5
36Storebrand Forsikring
69,5
37Sparebanken Vest
69,4
38Nordea Bank
69,4
39Storebrand Bank
69,3
40SpareBank 1 Forsikring
68,7
41Handelsbanken Investering
68,6
42Agder Energi Nett
68,5
43LOS68,5
44Lnett
68,4
45Discovery+
68,3
46Netflix
68,2
47Nordnet
68
48HBO Max
67,9
49TV 2 Play
67,8
50Tensio
67,6
51Recharge Ladeoperatør
67,6
52Sbanken Investering
67,5
53SpareBank 1 Nord-Norge
67,1
54Strim TV
66,9
55NTE66,8
56Altibox bredbånd
66,5
57DNB Forsikring
65,9
58RiksTV
65,8
59Fjordkraft65,8
60BKK Nett
65,5
61Norgesnett
65,4
62Mer Ladeoperatør
65,2
63Viaplay
64,6
64HomeNet bredbånd
64,6
65Danske Bank
64,2
66Storebrand Investering
63,9
67DNB Bank
63,1
68Elvia Nett
62,7
69NorgesEnergi65,6
70Fortum62,4
71Telenor bredbånd
62,3
72Altibox TV
62
73Sparebank 1 Investering
61,5
74Allente TV
61,2
75Telenor TV
61,1
76Nordea Investering
60,8
77Storebrand Livsforsikring
60,3
78SpareBank 1 (Pensjon)
59,4
79DNB Investering
59,3
80Nordea Liv (Pensjon)
59,2
81Gjensidige (Pensjon)
56,9
82NextGenTel bredbånd
56,6
83Telia bredbånd
56,2
84Danica (Pensjon)
56,1
85DNB Livsforsikring
56
86Danske Bank Investering
55,1
87Telia TV
54,9

EPSI Norge sin rankingliste – Bedriftsmarked

I bedriftsstudiene kontaktes et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Målgruppen for studiene er bedrifter som er registrert i Norge, som har én ansatt eller mer, og som har kundeforhold til en leverandør i den aktuelle bransjen. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål. Intervjuene tar i snitt 12 minutter.

Majoriteten av spørsmålene besvares på en skala fra 1 til 10, som deretter gjøres om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Etter endt datainnsamling analyseres resultatene, det utarbeides omfattende rapporter, og tall på kundetilfredshet presenteres både på EPSI sine nettsider og i form av en pressemelding

Oversikten til høyre viser resultatene på de aktørene der vi har tilstrekkelig antall med intervjuer. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som mer eller mindre dårlig.

Av de selskapene EPSI har målt er det i år mobilselskapet Phonero som topper oversikten, tett fulgt av Sparebanken Vest. Høy produktkvalitet, god og proaktiv kundedialog og et godt renommé gjør at disse to utmerker seg spesielt godt.

Om vi sammenligner 2022 resultatene med tall fra 2021 så er det slik at det er Danske Bank, GlobalConnect og Ice som kan vise til best fremgang, mens Fortum går mest tilbake.

RangeringSelskapsnavnSkår (0-100)
1Phonero74,9
2Sparebanken Vest
73,6
3Talkmore Bedrift
72,7
4Gjensidige Forsikring
72,7
5Sparebanken Møre
72,4
6Ice
72,4
7If
72,1
8Handelsbanken
71,4
9Eika Alliansen Bank
71,3
10Telia (Mobil)
70,8
11
Telenor (Mobil)
70,7
12
Telenor (Bredbånd)
70,3

13KLP Forsikring
69,9
14Altibox Bredbånd
69,6
15SpareBank 1 Gruppen (Bank)
69,5
16Telia (Bredbånd)
68,1
17Sparebanken Sør
67,9
18GlobalConnect
67,8
19Tryg Forsikring
66,7
20SpareBank 1 Forsikring
66,5
21Danske Bank
66,1
22Eidsiva Bredbånd
66
23Storebrand Forsikring
65,7
24Entelios
63,7
25DNB (Bank)
63
26DNB (Forsikring)
62,2
27Nordea
62
28Fjordkraft
60,8
29Fortum
53,1