Kundetilfredshetsåret 2022

Kundetilfredshetsåret 2022

2023 er godt i gang, og vi i EPSI Rating har brukt de siste par ukene på å se tilbake på 2022 fra et kundeperspektiv. I 2022 ble pandemi avløst av krig i Europa, strømkrise, inflasjon og flere renteøkninger. Målinger viser dessuten at nordmenns fremtidstro er på et historisk lavt nivå. Urolige tider skaper usikkerhet og utfordringer. Dette medfører endringer i kunders krav, forventninger og behov, og setter bedriftenes omstillingsevne på nye prøver –  både når det gjelder det å drive butikk, levere sine tjenester og til å pleie kunderelasjonen.

I løpet av 2022 har EPSI intervjuet over 30.000 kunder rundt om i Norge i vårt arbeid med å sette søkelyset på opplevd kvalitet og tilfredshet med ulike tjenester og produkter. Resultatene fra disse studiene har blitt publisert med jevne mellomrom gjennom fjoråret. Samlet sett avdekker denne analysen at både kundetilfredsheten og kundelojaliteten hever seg noe fra i fjor.

Det hersker liten tvil om at de digitale kundekanalene har blitt mer viktig i arbeidet med å gjøre kundene tilfredse. Dette betyr naturligvis at kravene til intuitive og gode digitale selvbetjeningsløsninger øker videre – uansett bransje.

Videre viser EPSI studiene fra 2022 at god og åpen kommunikasjon mellom leverandør og kunde er viktig – spesielt i urolige tider. Kundene har nå et økt behov for informasjon og jevnlig oppdatering fra sine leverandører, og dette må kommuniseres på en tillitsvekkende og ansvarlig måte. Proaktivitet, oppfølging og dialog slik at kundene føler seg trygge og godt ivaretatt er med andre ord viktigere enn noen gang.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra kundetilfredshetsåret 2022
  • Rangering av alle selskaper EPSI har målt i løpet av 2022
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen bransjene EPSI måler

380 tusen takk!

Uten data ingen innsikt. Vi vil derfor rette en stor takk til alle de som har tatt seg tid til å delta i våre undersøkelser. Sammen bidrar vi til at kundetilfredshet får nødvendig fokus og at norske bedrifter og organisasjoner får innsikt i hva som styrker deres kundetilfredshet, lojalitet og konkurransekraft.

EPSI Rating Group har operert i Norge siden 2003, og har siden den gang intervjuet flere enn 380.000 kunder. Bare i 2022 ble det intervjuet i overkant av 30.000 kunder. En stor del av intervjuene inngår i våre nasjonale bransjestudier som belyses i dette års-sammendraget. Øvrige studier gjør vi i forbindelse med spesifikke oppdrag.

Gjennom å løfte fram kunders krav og behov, ønsker vi å bidra til positive forandringer i kunde- og leverandørforholdene i det norske næringslivet. Å skape handlingsorientert innsikt for en bærekraftig framtid er vår aller største drivkraft.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst