Velkommen til vår oppsummering av kundetilfredshet i 2023

I løpet av 2023 har EPSI intervjuet over 30.000 kunder rundt om i Norge for å sette søkelyset på opplevd kvalitet og tilfredshet med ulike tjenester og produkter. Resultatene fra disse studiene har vi analysert og her er resultatene!