Vår visjon:
kundeinnsikt for en bærekraftig fremtid

INNSIKT SIDEN 1989

I tre tiår har EPSI Rating Group studert kundenes erfaringer med private og offentlige virksomheter i Norden. Gjennom våre studier har vi hentet inn og gitt innsikt i hva som skaper fornøyde kunder og bygger bærekraftige bedrifter. Det har vært vår visjon helt fra starten og i dag oppleves det mer relevant enn noensinne.

EPSI RATING HJELPER VIRKSOMHETER MED Å YTE BEDRE OG STYRKER KONKURRANSEEVNEN

Vårt oppdrag er å hjelpe bedrifter til å yte bedre. Det gjør vi ved å fordype oss i kundenes og medarbeidernes meninger om virksomheten. Vi er overbevist om at godt utviklede relasjoner med kunder, ansatte og andre interessenter skaper vellykkede organisasjoner med sterke resultater.

VI FINNER FORBEDRINGSPOTENSIALET

Uansett hvor flinke man er til å skape gode kundeopplevelser så vil vi hevde at enhver organisasjon alltid kan bli bedre. Gjennom å ta kunden på alvor, og å lytte til deres tilbakemeldinger så kan vi få synliggjort forbedringsområder.

Våre undersøkelser av kundetilfredshet bidrar med innsikt og kunnskap om organisasjonens ikke-finansielle nøkkeltall. Denne innsikten er viktig innspill både til det operasjonelle og til det strategiske arbeide i din organisasjon. Vi bidrar med å få kvantitative og sammenlignbare tall på typiske kvalitative områder som bl.a. kundetilfredshet og lojalitet.

Våre rapporter gir detaljert kunnskap om hvilken posisjon din bedrift har i forhold til de andre aktørene i bransjen. Vi bruker en solid, vitenskapelig og nøye utprøvd metode for å kunne levere verdifull innsikt og kunnskap om organisasjoners ikke-finansielle nøkkeltall.

Kontakt oss på EPSI Rating for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe bedriften din.

5

I dag har vi kontorer i fem land.

Eiere

VI JOBBER FOR EN POSITIV KVALITETSUTVIKLING I ALLE DELER AV SAMFUNNET

EPSI Rating eies av SIQ – Svensk Institutt for kvalitetsutvikling, og SIQ har som oppgave å være en drivende organisasjon for utviklingen av kvalitetsarbeidet i Sverige, og er også med i et større internasjonalt samarbeid som ASQ og EFQM (American Society for Quality Management og European Foundation for Quality Management).

Bak SIQ står det svenske Tillväxtverket og medlemsorganisasjoner fra både privat- og offentlig sektor.

SIQ – the Swedish Institute for Quality skal bidra til å øke organisasjoners konkurranseevne og lønnsomhet ved å skape, samle og formidle kunnskap om kvalitetsutvikling.

Les mere om SIQ