Eiere

    VI JOBBER FOR EN POSITIV KVALITETSUTVIKLING I ALLE DELER AV SAMFUNNET

    EPSI Rating eies av SIQ – Svensk Institutt for kvalitetsutvikling, og SIQ har som oppgave å være en drivende organisasjon for utviklingen av kvalitetsarbeidet i Sverige, og er også med i et større internasjonalt samarbeid som ASQ og EFQM (American Society for Quality Management og European Foundation for Quality Management).

    Bak SIQ står det svenske Tillväxtverket og medlemsorganisasjoner fra både privat- og offentlig sektor.

    SIQ – the Swedish Institute for Quality skal bidra til å øke organisasjoners konkurranseevne og lønnsomhet ved å skape, samle og formidle kunnskap om kvalitetsutvikling.

    Les mere om SIQ