Har du blitt kontaktet?

  Vi ønsker å få frem din kundeopplevelse

  Har du blitt kontaktet vedrørende en undersøkelse?

  – Vi i EPSI Rating løfter meningene dine og gir tilbakemeldinger til bedrifter og organisasjoner om hva du synes. Derfor ønsker vi å oppmuntre deg til å delta i kundeundersøkelsene våre. Svarene dine er anonyme , og dine tilbakemeldinger er viktige gjennom at de bidrar til at bedrifter og organisasjoner blir enda flinkere til å gjøre deg tilfreds.

  EPSI Rating ønsker å få frem din opplevelse og erfaring som kunde

  Vi ser på det som en svært viktig oppgave å samle inn dine og andres brukeropplevelser og kommunisere dem videre til dem det gjelder. Vi samler inn informasjon om hva som er viktig for at du skal bli mer fornøyd med leverandørene dine. Vi setter derfor stor pris på at du deltar i undersøkelsene våre. Svarene dine behandles konfidensielt og bidrar til å forbedre kundeforholdet.

  Hvem er EPSI Rating?

  – EPSI Rating er et markedsanalysebyrå som har undersøkt kundetilfredshet i ulike bransjer i Norge siden 2003 årstall.

  Har dette noe med telefonsalg å gjøre?

  – Nei, EPSI Rating driver ikke med telefonsalg. Vi driver med markedsundersøkelser.

  Spør dere om personlig informasjon?

  – Nei, vi spør aldri om navn, adresse, personnummer, kontonummer eller lignende.

  Lagres kontaktinformasjonen min?

  – Nei, vi lagrer ingen kontaktinformasjon.

  Vil noen få vite hva jeg har svart?

  – Svarene er anonyme og brukes kun til statistiske analyser.