Våre tjenester:

  Vi tilbyr uavhengige undersøkelser for å gi deg pålitelig innsikt om virksomheten din. Enten du vil ha kundene, de ansatte, ledelsen eller verdensbildet på virksomheten, kan vi hjelpe. Det er også mulighet for benchmarking og kunnskap om hvordan du forholder deg til andre spillere.

  BRANSJESTUDIER

  EPSI Ratings bransjestudier gir svar på hvilke områder som gir økt kundetilfredshet og lojalitet i en rekke bransjer. Studien gir en tydelig veiledning for fortsatt utvikling av varemerket, virksomheten eller tjenesten. I tillegg rankes virksomheten opp mot konkurrentene dine.

  Kundeundersøkelse

  Høy kundetilfredshet og lojalitet kommer som et resultat av systematisk og langsiktig arbeid. EPSI Ratings grundige kundestudier er basert på forskningsbaserte metoder og gir innsikt og veiledning til virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for mer fornøyde kunder.

  Analyse og rådgivning

  Ved å bruke tall fra vår database eller annen data, kan vi komme med faktabasert innsikt for strategiske og operative beslutninger. Vi kan følge med på trender, gjøre segmenteringer, samt bruke statistiske metoder for å avdekke hva som har størst effekt på kundetilfredsheten. Vi kan også fungere som rådgivere for hvordan du bør jobbe internt med problemstillinger og prosesser.

  Omdømmemålinger

  Omdømmestudier er en viktig del av enhver merkevarestrategi. De gir verdifulle innsikter i hvordan kundene oppfatter merkevaren din, identifiserer områder for forbedring og hjelper deg med å utvikle en sterkere, mer effektiv merkevareidentitet. EPSI Ratings grundige omdømmemålinger er basert på forskningsbaserte metoder og gir innsikt og veiledning til virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å forstå og forbedre sitt omdømme.

  Bærekraftsstudier

  Bærekraft må være helt grunnleggende i vårt samfunn i dag og i framtiden – om vi vil ha en fremtid. Samtidig består bærekraftarbeid altfor ofte kun av overflatiske tiltak. Hvordan løser man dette? Vi tror, som vanlig, på en kundedrevet forandring.

  Medarbeiderstudier

  Hva er det som gjør at medarbeiderne dine er tilfredse og engasjerte? Ser medarbeiderne betydningen av deres bidrag til virksomheten? Har virksomheten et balansert arbeidsmiljø med den støtten medarbeiderne trenger? Du finner svar på disse og mange flere spørsmål gjennom vår medarbeiderstudie.