• Veien til en bærekraftig framtid går gjennom kunden

  bærekraftsmålinger

Bærekraftsmålinger fra EPSI

Vi vet at bærekraftighet er en viktig del av kundeopplevelsen. Vi har målt sosial bærekraftighet siden 2008 og har sett hvordan dette har fått større betydning for kundene. For noen år siden begynte vi å forske mer på hvordan bærekraftighet påvirker kundeopplevelsen. Nå tilbyr vi også bærekraftsmålinger for å hjelpe dere med å få innsikt i hvordan dere best kan møte kundenes nye krav til bærekraftighet.

EPSI tilbyr nå flere bærekraftsmålinger. Nedenfor beskrives våre to største studier, men vi utfører også en rekke andre studier som er skreddersydd etter våre kunders behov.

EPSI sin BÆREKRAFTINDEKS

EPSI Bærekraftindeks fanger opp kundens syn på om deres leverandør investerer med tanke på fremtidige generasjoner, strever etter økonomisk suksess uten å ofre sosiale eller miljømessige faktorer, og om leverandøren tar samfunnsansvar sosialt, miljømessig og økonomisk. Vi tilbyr Bærekraftindeksen i alle våre bransjestudier. Alle aktører vi måler kan nå sammenligne hvordan deres kunder opplever deres arbeid med bærekraftighet i forhold til andre, samt hvordan dette påvirker kundetilfredsheten og lojaliteten. Du kan lese mer om EPSI’s Bærekraftsindeks her.

DYPGÅENDE BÆREKRAFTSTUDIE

I tillegg til Bærekraftindeksen tilbyr vi også en mer grundig studie som tar utgangspunkt i deres behov. Denne studien dekker følgende aspekter:

 • KUNDEKUNNSKAP / KUNNSKAPSNIVÅ

  Hvor viktig er bærekraftsspørsmål generelt for akkurat deres kunder? Hvor stor andel av kundene vektlegger bærekraftighet?

 • KOMMUNIKASJON

  Mange selskaper jobber aktivt med bærekraftsspørsmål, men altfor ofte ser ikke kunden dette arbeidet. Det er derfor viktig å undersøke hvordan initiativene når ut til kundene. Ser kundene kommunikasjonen og hvilken informasjon vil de ha?

 • PREFERANSER FOR BÆREKRAFT

  Vi ser ofte et gap mellom oppfatningen til kunde og leverandør. Leverandøren jobber med og informerer om bærekraftsaspekter som de selv verdsetter, som ikke alltid føles relevante for kunden som heller ønsker en annen type informasjon.

 • KUNDENS SYN PÅ DERES BÆREKRAFTSARBEID

  Den endelige godkjenningen av et bærekraftsarbeid kommer fra at kunden vurderer de faktiske bærekraftsinitiativene. Denne delen omfatter drivkraftsanalyser der koblinger mellom ulike bærekraftsaspekter og ulike deler av kundeopplevelsen gjennomføres.

SLIK GJENNOMFØRES bærekraftsmålinger

Vi starter alltid en undersøkelse ved å gå gjennom deres behov og målsettinger sammen. Er det spesielle områder som er ekstra interessante å se på for dere? Har dere et spesifikt fokus i deres arbeid med bærekraft som dere ønsker å se om kundene har lagt merke til? Våre eksperter på bærekraft vil veilede dere gjennom arbeidet. Deretter fastsettes rammene og bærekraftstudien tilpasses dere. Vi utarbeider et forslag til spørreskjema som diskuteres sammen med dere for å sikre at alle relevante dimensjoner blir dekket i studien.

Sammen diskuterer vi deres mål med studien og setter rammene for bærekraftsundersøkelsen basert på deres konkrete behov. Deretter vil vi anbefale et spesifikt spørreskjema som vil bli gjennomgått og supplert sammen med dere for å sikre at alle relevante dimensjoner blir tatt med i undersøkelsen.

Når undersøkelsen er gjennomført, vil dere få en rapport som blant annet inneholder de fire aspektene som er nevnt ovenfor, samt en rekke innsikter knyttet til segmenter av kunder og deres forhold til bærekraft.

En presentasjon av resultatene fra studien gjøres hos dere, gjennomgangen fokuserer på hovedfunn fra studien, og gir dere konkrete utviklingsområder sett fra kundens ståsted vedrørende bærekraft.

Vi hjelper dere gjerne videre i deres bærekraftsarbeid, med eksempelvis ytterligere fordypning gjennom workshops med forslag til konkrete handlingspunkter

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst, Daglig leder
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

EPSI’s bærekraftsundersøkelser er et kraftig verktøy som hjelper dere å forstå deres kunders forhold til bærekraft og hvordan deres bærekraftbudskap oppfattes. Dere får også hjelp til å forstå hvordan bærekraft påvirker kundeopplevelsen.

Alle våre studier kan gjennomføres helt uavhengig, men de er samtidig designet for å kunne kobles sammen for å gi helt nye dimensjoner i beslutningsgrunnlaget.