• Når mange minimerer kundekontakt
    mener vi at man i stedet skal øke den.

    Bransjestudier

HVORDAN LIGGER DERE AN SAMMENLIGNET MED KONKURRENTENE?

EPSI Ratings bransjestudier gir svar på hvilke områder som gir økt kundetilfredshet og lojalitet i en rekke bransjer. Studien gir en tydelig veiledning for fortsatt utvikling av varemerket, virksomheten eller tjenesten. I tillegg rankes virksomheten opp mot konkurrentene dine.

MARKEDETS MEST OMFATTENDE KUNDEUNDERSØKELSE

Bransjestudiene våre er mye mer omfattende enn bare en kundeundersøkelse. Dere får en rapport med detaljert resultat og innsikt om virksomheten. I tillegg får dere konkrete anbefalinger for hvordan dere kan sette kunden i fokus på en enda bedre måte.

Studien måler kundens erfaring med og opplevelse av virksomheten din og gir innsikt i utviklingsbehov i forhold til konkurrenter og andre bransjer. Hvilke fokusområder har størst effekt på kundetilfredsheten deres og i hvilken rekkefølge dere bør prioritere forbedringsområder, er noen av svarene som blir gitt.

For å se rangeringen for alle leverandørene vi måler gjennom våre bransjestudier, klikk her.

20 000 KUNDERS ERFARINGER SIER ALT

EPSI bransjestudier er nasjonale undersøkelser. Studiene er basert på totalt 20.000 kundeintervjuer hvert år, med informasjon om kunders erfaringer i Norge. Resultatene publiseres bransje for bransje. Gjennom vitenskapelige modellanalyser beregnes indeksene for eksempelvis image, produkt og service. Gjennom vår driveranalyse kan vi demonstrere underliggende årsakssammenheng og hva som påvirker tilfredsheten.

Bransjer: Bank | Bemanning | Energi | Forsikring | Utdanning | Persontransport | Tannlege | Telekom

BRANSJESTUDIET GIR DEG:

  • En uavhengig kundetilfredshetsindeks, basert på en vitenskapelig gjennomprøvd modell.
  • Drivkraften bak kundetilfredshet og lojalitet i din virksomhet og bransje.
  • Rangering og sammenligninger mellom bransjeaktører, bransjer og land.
  • Mulighet for å integrere studier av kunde- og medarbeidertilfredshet.
  • Tilgang til rådgivning rundt kundeorientering, kvalitetsutvikling og forandringsarbeid.

Før hver undersøkelse møter EPSI Rating flere bransjeaktører for å fange opp aktuelle og relevante problemstillinger. EPSI Rating er ansvarlig for spørreskjema, og analysen vedrørende studien.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

20000

intervjuer gjøres årlig for EPSI bransjestudier.

100

Kundetilfredshet indeks presenteres på en skala fra 0 til 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som dårlig.