• HVA SOM GJØR KUNDENE FORNØYD, ELLER MINDRE FORNØYD, ER VERDIFULL INNSIKT TIL ULIKE FORBEDRINGSPROSJEKT

  Kundeundersøkelse

INNSIKT OG RÅDGIVNING FOR FLERE FORNØYDE KUNDER

Høy kundetilfredshet og lojalitet er kommer som et resultat av systematisk og langsiktig arbeid. Derfor er EPSI Ratings grundige kundeundersøkelser bygget på forskningsbaserte metoder. Videre vil dette gi innsikt og veiledning til virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for mer fornøyde kunder.

ER KUNDENE DERES FORNØYDE?

Det er viktig å fange kundeopplevelsen og få forståelse for hvordan kundene deres oppfører seg som forbrukere. Derfor tilbyr EPSI Rating en inngående kundeundersøkelse som måler kundetilfredshet og dens drivere. Med andre ord, det som gjør kundene fornøyde, eller muligens misfornøyde, er et nyttig utgangspunkt for forbedringsprosjekter og forretningsstrategier.

GRUNNLAG FOR UTVIKLING

Det vi leverer er markedets kanskje mest omfattende kundeundersøkelse som inkluderer alt du trenger for å finne muligheter for forbedring i din egen organisasjon, og deretter få mer fornøyde kunder. Sammenlignbare indekser, drivkreftene for akkurat dine kunder og anbefalingsgraden, er noen eksempler på fakta du får tilgang til gjennom studien. Derfor vil en kundeundersøkelse fra EPSI gi deg verktøyet og grunnlaget for en mer fornøyd og lojal kundemasse!

Ønsker du å lære mer om hva som ligger i en kundeundersøkelse og hva kundetilfredshetsmålinger er, kan du lese mer om dette her.

EN KUNDEUNDERSØKELSE FRA EPSI GIR DERE:

 • En uavhengig kundetilfredshetsindeks (KTI)
 • Den samlede kundetilfredsheten for selskapet isolert sett, men også relativt sett i forhold til et utvalg bransjer EPSI måler.
 • Hvilke kundesegmenter som er mer eller mindre fornøyde?
 • Hva som driver kundetilfredsheten mest og minst; hvilke områder er det viktigst å prioritere i forbedringsarbeidet?
 • En kartlegging av kundenes brukeradferd, f.eks. hvem har vært i kontakt og hvem som bruker de digitale løsningene

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Sindre B. D. Brochmann
+47 45 87 01 92
sindre.brochmann@epsi-norway.org

HVORDAN BEREGNES KUNDETILFREDSHETEN?

EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de faktiske kundene intervjues angående deres kundeopplevelse. EPSIs modellanalyse, som er utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger til grunn for målingen. Modellanalysen henter frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å opprettholde og styrke kundetilfredsheten. Les mer om modellen her.

Hva inngår i en standard leveranse fra EPSI?

 • Prosjektledelse fra første prat til ferdig leveranse.
 • Kundeinnsikter i forhold til selskapets styrker og svakheter. En resultatoppsummering og analyse som inkluderer både vår driveranalyse som viser i hvilken grad ulike områder påvirker kundetilfredsheten/lojaliteten, og konkrete anbefalinger som bidrar til en kundeorientert virksomhetsutvikling.
 • Et spørreskjema basert på 30 års erfaring med kundetilfredshet og kundearbeid. Spørsmål som er med å påvirke kundetilfredshet på tvers av alle bransjer EPSI måler, samt mulighet til å legge til bransjespesifikke spørsmål fra kunde.
 • Et utvalg fritekstsvar, noe som gjør det mulig å koble de kvalitative tilbakemeldinger med de kvantitative.
 • Én brukerkonto til vår kundeportal, som lages spesifikt til den aktuelle kunden. Se et par udrag fra en eksempelrapport nedenfor.

Et lite utdrag fra en brukerportal: