• Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.

    Richard Branson

ENGASJERTE MEDARBEIDERE GIR TILFREDSE KUNDER

Hva er det som gjør at medarbeiderne dine er tilfredse og engasjerte? Ser medarbeiderne betydningen av deres bidrag til virksomheten? Har virksomheten et balansert arbeidsmiljø med den støtten medarbeiderne trenger? Du finner svar på disse og mange flere spørsmål gjennom vår medarbeiderstudie.

MEDARBEIDERNE ER VIRKSOMHETENS FREMSTE AMBASSADØRER

En Medarbeiderstudie fra EPSI Rating formidler medarbeidernes opplevelser, slik at du får innblikk i hva de egentlig mener. Medarbeiderundersøkelser gir et innblikk i hvordan dere kan skape en vellykket og fremgangsrik virksomhet internt. Engasjerte medarbeidere gjør kundene mer fornøyde og bidrar til bærekraftig vekst.

Studien kan brukes som utgangspunkt for å ta strategiske beslutninger. Virksomheten får adressert hva som kan gjøres bedre for å få engasjerte og motiverte medarbeidere.

Hva motiveres medarbeiderne dine av?

Forskning viser at det er en kobling mellom engasjerte medarbeidere og fornøyde kunder, særlig innen tjenesteytende virksomheter.

Hvordan oppleves den bedriftskulturen? Hvordan er den interne innstillingen i bedriften, og er de ansatte gode ambassadører? EPSI Ratings medarbeiderundersøkelser gir et innblikk i hvordan dere kan skape en vellykket og fremgangsrik virksomhet internt. Engasjerte medarbeidere gjør kundene mer fornøyde og bidrar til bærekraftig vekst.

Da EPSI Rating utviklet medarbeiderundersøkelsen, startet vi med forholdene som eksisterer mellom medarbeiderens opplevelse og erfaring med virksomheten og kundetilfredsheten. Formålet var å utvikle en modell som styrker organisasjonene til å være lønnsomme og kundefokuserte ved hjelp av engasjerte medarbeidere. Vi har en vitenskapelig utprøvd modell som viser hvilke faktorer som er viktigst for å øke medarbeidernes tilfredshet og engasjement, hva som bør prioriteres innen ledelse og hvordan virksomheten bør jobbe for å nå sine mål og strategier.

Medarbeiderstudie fra EPSI gir dere:

  • Medarbeiderindeks i forhold til tilfredshet, basert på en vitenskapelig utviklet modell.
  • Innsikt om hva som motiverer medarbeidernes tilfredshet og engasjement i virksomheten.
  • Lederskapsprofiler som gir grunnlag for lederutvikling
  • Nasjonale sammenligninger, fordelt på ulike bransjer og regioner.
  • Integrasjon med kundetilfredshetsmålinger.
  • Strategisk rådgivning om forbedringstiltak i internt utviklingsarbeid.

Fire enkle steg for mer fornøyde medarbeidere:

Studien innledes med å definere det interne omfanget av undersøkelsen. Vi foreslår passende spørsmål og du har mulighet til å supplere med flere områder eller dine egne spørsmål. I dette første trinnet utføres også utvalghåndtering av respondenter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org