• Omdømmestudier er en viktig del av enhver merkevarestrategi.

    Omdømmemåling

Omdømmemåling fra EPSI

Omdømmemålinger er en viktig del av enhver merkevarestrategi. De gir verdifulle innsikter i hvordan kundene oppfatter merkevaren din, identifiserer områder for forbedring og hjelper deg med å utvikle en sterkere, mer effektiv merkevareidentitet. 

I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap er det avgjørende for enhver organisasjon å bygge opp en sterk merkevare. Imidlertid er det lettere sagt enn gjort å skape en merkevare som treffer målgruppen og skiller seg ut fra konkurrentene. Dette er der merkevarestudier, også kalt omdømmemåling, kommer inn i bildet. 

Omdømmemåling er en viktig del av enhver merkevarestrategi. De gir verdifulle innsikter i hvordan kundene oppfatter merkevaren din, identifiserer områder for forbedring og hjelper deg med å utvikle en sterkere, mer effektiv merkevareidentitet. 

I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap er det avgjørende for enhver organisasjon å bygge opp en sterk merkevare. Imidlertid er det lettere sagt enn gjort å skape en merkevare som treffer målgruppen og skiller seg ut fra konkurrentene. Dette er der merkevarestudier, også kalt omdømmestudier, kommer inn i bildet. 

Omdømmestudier er en viktig del av enhver merkevarestrategi. De gir verdifulle innsikter i hvordan kundene oppfatter merkevaren din, identifiserer områder for forbedring og hjelper deg med å utvikle en sterkere, mer effektiv merkevareidentitet. 

Fordelene med å gjennomføre omdømmestudier

Omdømmestudier tilbyr en rekke fordeler for organisasjoner som ønsker å bygge eller forbedre merkevaren sin. Ved å få en dypere forståelse av hvordan merkevaren deres oppfattes av kundene, kan selskaper identifisere områder for forbedring og utvikle strategier for å øke merkets styrke og påvirkning. Her er noen av de viktigste fordelene med å gjennomføre omdømmestudier: 

1. Forståelse av målgruppen din

Omdømmestudier kan gi verdifulle innsikter i demografien, verdiene og preferansene til målgruppen din. Ved å forstå publikum bedre, kan du tilpasse meldingene og markedsføringsinnsatsen din for å resonere bedre med dem, og dermed øke effektiviteten av merkevarebyggingen til bedriften. Våre kundeundersøkelser tar for seg kun dine egne kunder, mens en omdømmemåling tar for seg alle potensielle kunder også.  

2. Innsikt i merkets styrker og svakheter

Omdømmestudier kan hjelpe deg med å identifisere områder der merket ditt fungerer bra, og områder der det kanskje ikke fungerer så bra. Ved å måle merkevarebevissthet, omdømme og andre sentrale faktorer, kan du få en omfattende forståelse av merkets styrker og svakheter, slik at du kan fokusere innsatsen din på områder som trenger forbedring. 

3. Identifisere muligheter for vekst og forbedring

Omdømmestudier kan også hjelpe deg med å identifisere nye muligheter for vekst og forbedring. Ved å måle merkevareoppfatning og kundetilfredshet, kan du identifisere områder der du kan differensiere merket ditt fra konkurrentene og utvikle strategier for å øke merkets appell. 

EN OMDØMMEMÅLING FRA EPSI HJELPER DEG Å KARTLEGGE:

  1. Merkevarekjennskapen hos både kunder og ikke-kunder
  2. Hvordan blir merkevaren oppfattet av sin målgruppe?
  3. Hva er styrkene og svakhetene til merkevaren?
  4. Hvordan sammenligner selskapet seg med konkurrentene sine når det gjelder omdømme?
  5. Hvilke deler av det samlede omdømme er mest og minst viktig for kundene?
  6. Hva er de viktigste forbedringsområdene ift. selskapets omdømme?

Omdømmeindeks

I undersøkelsen spør vi respondentene om ulike aspekter ved deres erfaringer med ulike merkvarer, fra produktkvalitet og innovasjon til selskapets ledelse og samfunnsansvar. Basert på tilbakemeldingene deres beregner vi også et omdømmeindex, som gir selskapet en omfattende måling av merkevarens omdømme og hjelper dem med å identifisere områder hvor de kan forbedre seg.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

EPSI’s omdømmemålinger tar utgangspunkt i EPSI’s spørreskjema, og gir innsikter i forhold merkevarens styrker og svakheter isolert sett og relativt sett ift. til de ulike aktørene i bransjen. I rapporten vil man få en resultatoppsummering og analyse som inkluderer både vår drivkraftsanalyse som viser i hvilken grad ulike områder påvirker den samlede Reputation Index, og konkrete anbefalinger og handlingsplaner som bidrar til en kundeorientert virksomhetsutvikling.