• Klager håndteres på en eksemplarisk måte.

  • kundetilfredshet

Bemanningsbransjen

For 8. år på rad har EPSI Rating undersøkt kundetilfredsheten med bemanningsselskapene i Norge.

RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2019

EPSI Rating har målt kundetilfredshet for bemanningsselskapene i Norge helt siden 2011. Studien viser at tilfredsheten nå har stabilisert seg etter noen år med tilbakegang. Kundetilfredsheten for bransjen under ett ligger «midt på treet». En drøy tredjedel av bedriftskundene er meget godt tilfredse med bemanningstjenestene, mens en knapp fjerdedel uttrykker misnøye.

Hovedårsaken til at bedriftene benytter bemanningstjenester har ikke endret seg vesentlig fra tidligere år. 2 ut av 3 bedrifter benytter bemanningstjenester i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon, mens drøyt halvparten av bedriftene bruker disse tjenestene fordi de ikke finner kvalifisert personell på egen hånd, eller for å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner.

Utfordringen er å finne rett person til rett jobb

Bedriftene i Norge som benytter bemanningstjenester har godt inntrykk av bransjen. Fra deres ståsted så fremstår bemanningsbyråene som pålitelige og kundeorienterte selskaper.

Hovedutfordringen til bemanningsbyråene er å finne rett person til rett jobb. Bedriftene som bruker denne typen tjenester opplever fortsatt at bemanningsbyråene i for mange tilfeller ikke lykkes med å finne kvalifiserte personer til de aktuelle arbeidsoppgavene, eller at kompetansen til de som leies inn ikke møter forventningene. Den høye klageprosenten i bransjen gjenspeiler dette. Hele 37% av bedriftene oppgir at de har klaget ila det siste året, og flertallet av klagene dreier seg om personellets kompetanse.

Servicekvaliteten i bransjen er derimot meget god, og det at bedriftskundene som oftest blir fulgt tett opp gjør at problemstillinger rundt kompetansen til det innleide personellet håndteres på en meget god måte.

Om studien

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 10. april til 15. mai. Totalt er det gjennomført ca 500 telefonintervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Spørreskjemaet inneholder drøyt 60 spørsmål.

Hvorfor bemanningstjenester?

67% benytter bemanningstjenester i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon.
0%
55% benytter bemanningstjenester for å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner.
0%
55% benytter bemanningstjenester fordi dere ikke finner kvalifisert personell på egenhånd.
0%
48% benytter bemanningstjenester som et supplement til å ansette eget personell.
0%
8% benytter bemanningstjenester i stedet for å ansette eget personell.
0%

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

LES DET SENESTE

Les gjerne våre sammendrag
om de siste kundeundersøkelsene
i bemanningsbransjen.

69,9

EPSI Norge Bemanningsbransjen 2019. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde.