• UTEN INNSIKT OG KUNNSKAP OM KUNDENES NÅVÆRENDE OG FREMTIDIGE BEHOV, RISIKERER VIRKSOMHETER Å TILBY VARER OG TJENESTER SOM IKKE LENGER OPPFYLLER KUNDENES KRAV

Analyse og rådgivning

Ved å bruke tall fra vår database eller annen data, kan vi komme med faktabasert innsikt for strategiske og operative beslutninger. Vi kan følge med på trender, gjøre segmenteringer, samt bruke statistiske metoder for å avdekke hva som har størst effekt på kundetilfredsheten. Vi kan også fungere som rådgivere for hvordan du bør jobbe internt med problemstillinger og prosesser.

TEKSTANALYSE

I dag beskrives data som mye mer enn bare tall, grafer og diagrammer. Tekstmassene som finnes både som fritekst svar i spørreundersøkelser, i sosiale medier og andre kilder, er en viktig del av analysen. EPSI har avansert verktøy for analyse av tekst.

SEGMENTERING

Virksomheter i dag legger stor vekt på å nå de ulike kundegruppene sine på best mulig måte. EPSI har en velprøvd metode for segmentering av kundegrupper, der kunder med samme behov settes sammen i grupper og deretter profileres eller kles med kjente karakteristiske egenskaper. Dette gir informasjon om hvilke faktorer som skaper kundelojalitet og hvordan disse faktorene varierer mellom kundegrupper.

SAM-ANALYSE

Dagens virksomheter må fokusere på alt fra finansielle nøkkeltall, medarbeidernes engasjement og kundetilfredshet, til bærekraftrapporter. Det mer kritisk enn noensinne å forstå hvordan disse elementene er forbundet med hverandre. Vi kan vise klare sammenhenger mellom forskjellige måltall og dermed vise hva du bør fokusere på. Gjennom et sammendrag fra EPSI får du både kart og kompass for å lede virksomheten videre.

SEMINARER OG WORKSHOPS

Eller trenger du inspirasjon under et frokostmøte med kundene dine eller til en workshop? Vi kan bidra med kunnskap, engasjement og relevant innsikt til både interne og eksterne møter. Vi kan jobbe med arbeidsgrupper, lederteam og spesialister når virksomheten trenger å gå et skritt videre i arbeidet med kundeopplevelser, medarbeidernes engasjement eller merkevarebygging.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org