• UTEN INNSIKT OG KUNNSKAP OM KUNDENES NÅVÆRENDE OG FREMTIDIGE BEHOV, RISIKERER VIRKSOMHETER Å TILBY VARER OG TJENESTER SOM IKKE LENGER OPPFYLLER KUNDENES KRAV

    Analysetjenester

Analysetjenester og rådgivning

Ved å bruke tall fra vår database eller annen data, kan vi komme med faktabasert analysetjenester for strategiske og operative beslutninger. Vi kan følge med på trender, gjøre segmenteringer, samt bruke statistiske metoder for å avdekke hva som har størst effekt på kundetilfredsheten. Vi kan også fungere som rådgivere for hvordan du bør jobbe internt med problemstillinger og prosesser.

TEKSTANALYSE

I dag beskrives data som mye mer enn bare tall, grafer og diagrammer. Faktisk, tekstmassene som finnes både som fritekst svar i spørreundersøkelser, i sosiale medier og andre kilder, er en viktig del av analysen. Derfor har EPSI avanserte verktøy for analyse av tekst.

SEGMENTERING

Ofte antar vi at kunder tenker på samme måte og blir drevet av de samme faktorene, men det er ikke alltid tilfellet. Imidlertidig, hva som driver kundetilfredshet kan variere avhengig av den enkelte kundens unike behov og preferanser. For eksempel, hos EPSI/SKI bruker vi segmentering for å identifisere disse forskjellene blant kundene.

Segmentering innebærer å dele kundene inn i mindre, mer spesifikke grupper basert på felles faktorer. Videre, ved å gjennomføre grundig segmentering kan selskaper skape mer målrettet kommunikasjon og kampanjer som direkte adresserer behovene og interessene til hver gruppe. Som et resultat, ved å kommunisere på en mer personlig og relevant måte kan selskaper bygge sterkere relasjoner med kundene sine og øke merkevarelojaliteten.

REBUS Segmentering

På samme måte, Hos EPSI har vi også utviklet en ny type segmenteringsstudie der vi bruker EPSI-modellen til å identifisere ulike typer kundegrupper basert på deres preferanser, interesser og behov. Dette hjelper selskaper med å forbedre kundetilfredsheten for forskjellige typer kunder. Spesielt oppnår vi dette ved å bruke Responsbasert Enhetssegmentering (REBUS), som er en type modellbasert segmenteringsmetode.

Rebus-segmentering er en mer spesialisert form for kundesegmentering. I motsetning til de fleste tradisjonelle segmenteringsmetoder som stoler på demografiske, geografiske eller atferdsfaktorer, bruker REBUS påvirkningsfaktorer for å avdekke underliggende forskjeller i personligheter, preferanser og behov.

SAM-ANALYSE

Dagens virksomheter må fokusere på alt fra finansielle nøkkeltall, medarbeidernes engasjement og kundetilfredshet, til bærekraftrapporter. Det er mer kritisk enn noensinne å forstå hvordan disse elementene er forbundet med hverandre. Heldigvis kan vi se klare sammenhenger mellom forskjellige måltall og dermed vise hva du bør fokusere på. Gjennom et sammendrag fra EPSI får du både kart og kompass for å lede virksomheten videre.

SEMINARER OG WORKSHOPS

Trenger du derimot inspirasjon under et frokostmøte med kundene dine eller til en workshop? Vi kan bidra med kunnskap, engasjement og relevant innsikt til både interne og eksterne møter. Dessuten kan vi jobbe med arbeidsgrupper, lederteam og spesialister når virksomheten trenger å gå et skritt videre i arbeidet med kundeopplevelser, medarbeidernes engasjement eller merkevarebygging.

Ta kontakt for å høre hvordan vi hjelpe med analysetjenester for din bedrift. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org