Det å spare penger i indeksfond, aksjer, kryptovaluta og andre verdipapirer har både blitt enklere, mer tilgjengelig og mer vanlig. Til tross for økt interesse viser ferske tall fra SSB viser at norske husholdningers sparebeholdning i verdipapirer har sunket 14% fra starten av 2022 og frem til 3. kvartal. Tøffere økonomiske tider og et urolig finansmarked har gjort at mange revurderer måten de sparer på. Denne usikkerheten ser også ut til å prege nordmenns tilfredshet med spareleverandørene sine, for en fersk EPSI måling viser at sparekundene er vesentlig mindre fornøyde nå enn på samme tid i fjor.  

EPSI i løpet av høsten intervjuet drøyt 1800 personer som har penger i fond, aksjer eller øvrige verdipapirer om hvor fornøyde de er med sine leverandører av spareløsninger. Dette er den andre målingen EPSI har gjennomført av denne typen tjenester, og resultatet viser at kundetilfredsheten er lunken.  

Større usikkerhet preger tilbakemeldingene 

Tilbakemeldingene fra kundene tyder på at den økte markedsuroen skaper usikkerhet rundt folks egen sparing, samt hvorvidt de har valgt rett leverandør av slike spareløsninger. En stor andel av sparekundene oppgir dessuten at de har lav eller ingen kunnskap om investeringsproduktene. Dette er en medvirkende årsak til at mange kunder nå lurer på hvordan de skal forholde seg til sin sparing. Samtlige hovedspørsmål rundt kundeopplevelsen vurderes dårligere enn i fjor.  

Risikoprofilen påvirker spareopplevelsen 
Gjennom studien kommer det også frem at spareopplevelsen varierer en god del i forhold til kundenes risikoprofil. Som i fjor så viser også årets studie at de sparekundene som er villige til å ta høyere risiko, også er de mest tilfredse med sine leverandører. 

Handelsbanken på topp, Danske Bank på bunn 
Det er Handelsbanken som kommer ut på topp i årets måling, tett fulgt av Nordnet og Sbanken. Handelsbanken har, i motsetning til Nordnet og Sbanken, bygget opp mye av kundeopplevelsen rundt sine rådgivere.  

Blant de målte aktørene er det kundene til Danske Bank som også i år er de minst tilfredse med løsningene rundt investering og sparing. 

Bærekraft er viktig, men underkommunisert? 
Bærekraft er et høyaktuelt tema for mange nordmenn, og det å investere i grønne fond har blitt mer populært. 44% av de spurte oppgir at de har investert i et fond med en bærekraftig profil, men hvor viktig bærekraft er for folks sparing varierer i forhold til hvem som blir spurt.  

Bærekraft er et vanskelig og komplekst begrep for mange, og som i fjor er det fortsatt en stor andel av kundene som svarer at de ikke kjenner godt nok til hva selskapet gjør innen bærekraft.