tilfredshet tv

Lite begeistring å spore blant kundene til tv-distributørene

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av tv-distributørenes kundetilfredshet i Norge. Studien baserer seg på drøyt 1.150 dybdeintervjuer med privatpersoner rundt om i Norge.

Stabil tjeneste, men..

Norske tv-kunder opplever at de har en tv-tjeneste som teknisk sett fungerer bedre enn før. Andelen klager har falt fra 28% i fjor til 21% for bransjen under ett noe som vitner om en mer stabil tjeneste med bl.a. mindre hakking. Men det er fortsatt mange tv-kunder rundt om i landet som sitter med følelsen av at de ikke får tilstrekkelig med verdi for pengene hos tv-distributørene.

-Når kundene blir spurt om hva de mener kan bli bedre, svarer mange at de ønsker større valgfrihet i forhold til innhold, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. En rekke kunder forteller at de har alt for mange kanaler de ikke trenger, og vil heller ha færre men «bedre» kanaler i pakken.

-Disse tilbakemeldingene tyder på at de ulike poengsystemene som er lansert, der tv-kundene selv kan bytte ut kanaler med andre kanaler etter eget ønske, enten ikke er gode nok eller at kundene ikke har fått dette med seg, fortsetter Høst.

Altibox nok en gang best

Altibox befester sin posisjon som tv-distributøren med de mest fornøyde kundene. Altibox-kundene har høye forventninger til tv-tjenesten, men kundene opplever samtidig at de er best i bransjen på å møte disse forventningene.

-Kvaliteten på tv-tjenesten til Altibox vurderes som den beste, forteller Høst. Stabiliteten oppleves som meget god. Kundene opplever dessuten at både brukervennligheten i tv-tjenesten samt innholdet i kanalpakkene til å være bedre enn hos konkurrentene.

RiksTV gjør også en relativt god figur. Kundene opplever RiksTV som pålitelig tv-leverandør det er enkelt å forholde seg til. RiksTV får dessuten mange gode tilbakemeldinger på deres kundeservice.

Get faller tilbake, og får deres svakeste tilbakemelding fra kundene siden målingen startet i 2010. Et resultat på 60,7 betyr at en stor andel av kundene er misfornøyde. Ifølge kundene er det en del å ta tak i når det gjelder brukervennlighet og stabilitet på tv-tjenesten.

Les mer om bransjestudien her: