Fortsatt god kundetilfredshet for revisjon og regnskap – bemanning henger etter

EPSI Rating har nok en gang målt hvor tilfredse norske bedrifter er med revisjon, regnskap og bemanningstjenester. Resultatene viser at revisjonsselskapene fortsatt leverer stabilt gode resultater. Regnskapsbyråene faller noe tilbake, mens tilfredsheten med bemanningsselskapene holder seg på samme lave nivå som i 2020.

Med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 76 poeng er det tydelig at revisjonsselskapene nok en gang kan vise til at de leverer tjenester av høy kvalitet. Som ved tidligere målinger er det fortsatt slik at det er de mellomstore og små revisjonsselskapene som får den beste tilbakemeldingen. Mens de største byråene (BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC) samlet sett får en kundetilfredshet på 72, får de mellomstore og mindre byråene en kundetilfredshet på hele 79.

Videre så viser studien at kundetilfredsheten med regnskapsførerne faller videre, og får totalt en skår på 71. Målingen viser at flere kunder opplever at tjenesten ikke helt står til forventningene, og at andelen klager stiger.

Når det gjelder bemanningsbyråene viser studien at kundetilfredsheten ligger på samme lave nivå som i 2020. Koronakrisen har påvirket aktiviteten i bransjen, og setter nok sitt preg på resultatene. Klageandelen er også relativt høy, noe som tyder på at leverandørene har utfordringer med å levere på de krav og forventninger som kundene har.