• Alle selskapene får gode tilbakemeldinger for sitt app-produkt.

    branschmätning persontransport
  • branschmätning persontransport

Kundetilfredshet Persontransport

Nordmenn er mer tilfredse med å fly enn å ta toget. En tilsvarende studie i Sverige, Danmark og Finland avdekker et lignende bilde. Nordboerne foretrekker fly fremfor tog.

RESULTATER AV DEN SISTE UNDERSØKELSEN 2019

En fersk undersøkelse av persontransport viser at nordmenn er mer tilfredse med å fly enn å ta toget. NSB (Vy) sliter med å møte forventningene, og må se seg grundig slått av SAS når kundene setter karakter. En tilsvarende studie i Sverige, Danmark og Finland avdekker et lignende bilde. Nordboerne foretrekker fly fremfor tog.

Kundetilfredshet 2019 – fly vs tog

Fly Danmark: 73,1
Tog Danmark: 59,0
Fly Finland: 76,9
Tog Finland: 72,9
Fly Norge: 68,3
Tog Norge: 64,4
Fly Sverige: 66,8
Tog Sverige: 61,2

Flytoget i en klasse for seg, men NSB (Vy) er bedre enn SJ og DSB

Flytoget er nok en gang i en klasse for seg. Til tross for at de reisende synes billettprisen er lite konkurransedyktig i forhold til alternativene, er flertallet av de som reiser med Flytoget meget godt fornøyd. De som reiser med Flytoget opplever at både punktligheten, servicenivået og komforten på toget som meget god.

NSB (Vy) skårer vesentlig svakere enn Flytoget, og har utvilsomt en jobb å gjøre i forhold til kundeopplevelsen. Regiontogene til NSB (Vy) får noe bedre tilbakemelding enn lokaltogene, men resultatene viser at flere enn hver tredje kunde er misfornøyd med reiseopplevelsen.

Om vi sammenligner NSB (Vy) med andre togselskap i Norden, så viser studiene fra EPSI Rating at NSB presterer vesentlig bedre enn både SJ i Sverige og DSB i Danmark. NSB gjør en betydelig bedre jobb enn SJ og DSB og da særlig når det gjelder punktlighet og servicekvalitet. Målingen forteller at både DSB og SJ har vesentlig større utfordringer med punktligheten enn NSB. Hongkong-baserte MTR, som opererer på tog strekningen mellom Stockholm og Gøteborg gjør en god figur i den svenske undersøkelsen. MTR får jevnt over gode skussmål fra de reisende, både når det gjelder punktlighet, komfort, service og pris.

T-bane på topp

T-bane, Trikk, Buss og Taxi er også målt i denne undersøkelsen. T-banen får en skår på 69,5, noe som er en solid fremgang fra forrige måling (2016). De som reiser med T-banen er langt mer tilfredse enn de som tar Trikken. T-banen oppleves som pålitelig og punktlig, og de reisende mener at prisene er konkurransedyktige sammenlignet med alternativene.

Når det gjelder buss så presterer de helt på det jevne, mens studien forteller at Taxibransjen må jobbe med kundeopplevelsen. Selv om Taxi skårer godt på komfort så preges totalbildet av at kundene mener at tjenesten er dyr og lite konkurransedyktige i forhold til alternativene.

Kundetilfredshet Persontransport Norge 2019

T-bane: 69,5
Fly: 68,3
Buss: 65,3
Tog: 64,4
Taxi: 61,4
Trikk: 60,9

Om studien

Intervjuene ble gjennomført i perioden 25. mars til 16. april blant nordmenn som har reist med transportmidlene som er nevnt i løpet av de siste 12 månedene. Intervjuarbeidet er utført av Norstat på telefon og via Norstatpanelet. Det er gjennomført 940 intervjuer av personer i alderen 18–79 år.

Spørsmålene som er spurt besvares i all hovedsak på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd” og 10 betyr “svært fornøyd “, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser de reisende at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. En indeksverdi over 75 tilsier en høy tilfredshet, mens tall under 60 er en svak tilbakemelding. Forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

LES DET SENESTE

Les gjerne våre sammendrag
om de siste kundeundersøkelsene
i persontrafik.